γ.
α. Chlidonias leucopterus (Νεροχελίδονο)
β. Sterna dougalii (Ροδογλάρονο)
γ. Sterna hirundo (Γλαρόνι)
36
εκ. Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται την άνοιξη. Απαντά σε μικρές
ομάδες σε διάφορους υγρότοπους..
19.
C
OLUMBIDAE
α.
β.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
99