α. Larus fuscus (Γλάρος ο μελάχρους)
β. Larus genei (Γλάρος ο λεπτομύτης)
43
εκ. Συνήθης περαστικός, χειμερινός επισκέπτης, όχι όμως τόσο κοινός όπως ο
προηγούμενος. Απαντά τόσο σε ακτές όσο και στις αλυκές.
γ. Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος Γλάρος)
36
εκ. Πολύ κοινός χειμερινός επισκέπτης που έρχεται στην Κύπρο σε μεγάλους
αριθμούς. Απαντά σε παραλίες αλλά και σε σκουπιδότοπους.
α.
β.
γ.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
17.
L
ARIDAE
97