δ.
α. Lymnocryptes minimus (Πικατσόνι)
β. Scolopax rusticola (Πικάτσα)
34
εκ. Συνήθης χειμερινός επισκέπτης. Προτιμά τις δασώδεις, υγρές περιοχές αλλά
και τις καλλιέργειες όπως περιβόλια και αμπέλια. Κινείται κυρίως κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
γ. Arenaria interpres (Χαλικοκυλίστης)
δ. Gallinago gallinago.(Κουφοπεκατσίνι)
27
εκ. Σχετικά κοινός περαστικός αλλά και χειμερινός επισκέπτης. Προτιμά
μικρούς και ρηχούς υγροτόπους.
M.Antoniou
96