α. Alectoris chukar (Πέρδικα)
33
εκ. Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος που απαντά σε όλα τα υψόμετρα, από την
παραλιακή ζώνη μέχρι και τις ψηλότερες βουνοκορφές του Τροόδους.
β. Francolinus francolinus (Φραγκολίνα)
34
εκ. Τοπικά συνήθης μόνιμος κάτοικος που απαντά κυρίως σε πεδινές και
ημιορεινές περιοχές, ιδιαίτερα κοντά σε πυκνή, ψηλή βλάστηση και καλλιέργειες. Τα
α.
β.
γ.
M.A
M.A
Φραγκολίνα
(
Θηλυκό άτομο)
Φραγκολίνα
(
Αρσενικό άτομο)
M.A
M.A
9.
P
HASIANIDAE
87