λ. Aythya marila (Γαλανόραμφος)
μ. Oxyura leucocephala (Πάπια η πυγμάχος)
ν. Mergus serrator (Πριονόραμφος ο λοφιοφόρος)
ξ. Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
ο.
π.
σ.
ρ.
ο.Anser anser (Σταχτόχηνα)
π.Anas Penelope (Σφυρικτάρι)
ρ. Anas strepera (Φλυαρόπαπια)
σ. Anas Querquedula. ( Ανοιξιάτικο σαρσέλλι η Μασουρατζής)
38
εκ Έρχεται κυρίως την άνοιξη σε μικρούς αριθμούς όπου και μερικά ζευγάρια
μένουν και φωλιάζουν.
M.A
M.A
M.A
M.A
86