κ.
λ.
μ.
ξ.
ν.
κ. Aythya ferina. (Νήσσα η ερυθροκέφαλος)
46
εκ. Αρκετά κοινός χειμερινός επισκέπτης.
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
85