ζ. Anas acuta (Ψαλιδονούρα)
56
εκ. Σύνηθες είδος πάπιας ιδιαίτερα ως περαστικός επισκέπτης, παρόλο που στην
Κύπρο ξεχειμωνιάζει σε μικρότερους αριθμούς.
η. Anas clypeata (Κουταλομύτα)
51
εκ. Είδος πάπιας με πολύ χαρακτηριστικό ράμφος. Συνήθης χειμερινός
επισκέπτης, κάποτε κατά χιλιάδες.
θ. Netta rufina (Τσόκκος)
46
εκ. Σπάνιος χειμερινός επισκέπτης.
ι. Anas crecca. (Σαρσελλι.)
36
εκ. Το πιο μικρό είδος πάπιας που έρχεται στη Κύπρο. Απαντάται σε πολύ
μεγάλους αριθμούς τόσο σαν περαστικός αλλά και σαν χειμερινός επισκέπτης.
ζ.
η.
θ.
ι.
M.A
M.A
M.A
M.A
84