Με λίγα λόγια, η λαθροθηρία αφαιρεί από το σύνολο των διαθέσιμων λαγών
σημαντικούς πληθυσμούς που διαφορετικά θα διατίθεντο για κάρπωση από τον νόμιμο
κυνηγό.
Οι απόλυτοι αριθμοί των λαγών που αφαιρούνται από τη λαθροθηρία δεν
αντικατοπτρίζουν όμως την πραγματική τους μείωση. Η πραγματική μείωση των λαγών
είναι πολλαπλάσια: ένας λαγός όταν αναπαραχθεί δίνει στον συνολικό πληθυσμό έναν
αρκετά μεγάλο αριθμό απογόνων. Για παράδειγμα, αν αφαιρεθούν 5 θηλυκά άτομα
λαγών από μια περιοχή και με δεδομένο ότι ο λαγός αναπαράγεται κατά μέσο όρο 5
φορές το χρόνο, ότι η αναπαραγωγή αρχίζει για τα νεαρά έπειτα από παρέλευση 4-5
μηνών και δεδομένου ότι κάθε γέννα αποδίδει δύο λαγουδάκια, τότε
η πραγματική
μείωση είναι
68
λαγοί
.
Η Νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για τα άτομα που λαθροθηρούν : πρόστιμο
Λ.Κ. 10,000 ή φυλάκιση μέχρι και τρία χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές. Επιπλέον, το
δικαστήριο δημεύει αυτόματα οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο, μέσο μεταφοράς ή άλλο
αντικείμενο με το οποίο διαπράχτηκε το αδίκημα, εκτός και αν αιτιολογημένα
αποφασίσει διαφορετικά.
Παράνομη σύλληψη των άγριων πτηνών με τη χρήση διχτύων ή ξόβεργων.
Η πιο πάνω μέθοδος παγίδευσης εξολοθρεύει μεγάλους αριθμούς πτηνών και δε
συμβάλλει στη διατήρησή τους. Είναι μη επιλεκτική μέθοδος παγίδευσης -δεν επιλέγεις
δηλαδή τα θηράματα που θέλεις να θηρεύσεις- η οποία αφανίζει τόσο προστατευόμενα
πτηνά όσο και θηρεύσιμα. Το κύριο πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τις μεταναστευτικές
περιόδους οπότε περνούν από τη χώρα μας πολλά πτηνά. Παλαιότερα το πρόβλημα ήταν
μεγαλύτερο και υπήρξε μάλιστα διεθνής κατακραυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας
και, δυστυχώς λανθασμένα, κατά των κυπρίων κυνηγών.
Η Νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για πρόσωπα που κατέχουν, χρησιμοποιούν,
εισάγουν δίχτυα ή ξόβεργα: πρόστιμο Λ.Κ. 10,000 ή φυλάκιση μέχρι και τρία χρόνια ή
και τις δύο ποινές.
Η Θηροφυλακή διεξάγει περιπολίες ολόκληρο το 24ωρο για την πρόληψη και την
πάταξη κάθε μορφής παρανομίας.
Η χρήση των πιο πάνω μεθόδων, ειδικότερα της παγίδευσης των άγριων πτηνών, έχει
στρέψει την κοινή γνώμη κατά των κυνηγών, ενώ οι επιπτώσεις στο νόμιμο άθλημα είναι
πολλές, αφού αδίκως κατηγορούνται οι κυνηγοί από τους τουρίστες, τους περιηγητές ή
άλλα οργανωμένα σύνολα. Οι καταγγελίες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
πολλές και αμαυρώνουν την εικόνα της Κύπρου αλλά και του κύπριου κυνηγού.
58