Ημερομηνία:
Περιουσία που κλάπηκε
&
αναφορά εγκλήματος
Ταμείο Θήρας
Υπουργείο Εσωτερικών
1453,
Λευκωσία
Τύπος Εγκλήματος:
Κλοπή δημόσιας περιουσίας
.
Ημερομηνία Εγκλήματος:
Συμβαίνει καθόλη τη διάρκεια του έτους
Ώρα που συνέβηκε:
24
ώρες το εικοσιτετράωρο
Τοποθεσία:
Σε όλη την επικράτεια της Κύπρου
Ουσιώδη ευρήματα:
Από την εμπειρία μας προκύπτει ότι η
μεγαλύτερη σε ζημιά λαθροθηρία
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της
νύχτας και αρκετές φορές, πριν από το
πρώτο φως της μέρας. Η λαθροθηρία
διεξάγεται ακόμα και κατά τη διάρκεια
της μέρας και δεν είναι λίγες οι φορές
που γινόμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας
δραστηριότητας. Πρέπει όμως να
παραδεχτούμε, ότι η λαθροθηρία που
γίνεται κατά τη διάρκεια της μέρας είναι
λιγότερο επιζήμια παρά αυτή που
διεξάγεται τη νύχτα.
Περιουσία
που κλάπηκε
Ποσότητα
Εκτιμημένη
αξία
Περιουσία
που κλάπηκε
Ποσότητα
Εκτιμημένη
αξία
Λαγοί
40,000
το
χρόνο
£ 700,000 Περδίκια
60,000
το
χρόνο
£ 105,000
Εκτός από τα δύο πιο πάνω είδη, θύματα λαθροθηρίας πέφτουν και άλλα θηράματα (π.χ. φραγκολίνες,
φάσσες, τσίχλες, υδρόβια πτηνά), άγρια πτηνά (π.χ αμπελοπούλια, σπίνοι, μελισσοφάγοι) καθώς και
άλλα είδη, τα οποία κινδυνεύουν με αφανισμό. Το μέγεθος της απώλειάς τους όμως, δεν μπορεί να
υπολογιστεί σε αριθμούς.
Ύποπτος
Θύμα
Ονοματεπώνυμο:
το όνομα του Λαθροθήρα
Ονοματεπώνυμο:
το ΔΙΚΟ ΣΟΥ όνομα
Διεύθυνση
:
Οδός: Αρ.:
Πόλη:
Διεύθυνση:
Οδός: Αρ.:
Πόλη:
Σημειώσεις:
Τα θύματα μπορούν να βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη σκιαγράφηση του
ύποπτου. Η αδιαφορία όμως που επιδεικνύουν τα θύματα, ζημιώνει πρώτα τους ίδιους και κατ’
επέκταση το Κράτος
.
59