ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Η άγρια ζωή και η συνέχισή της είναι θέμα που αφορά όλη την ανθρωπότητα. Αυτή
που ορίζει κατά πόσο η άγρια ζωή θα επιβιώσει ή όχι, είναι η ανθρώπινη
δραστηριότητα, γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε
για τη διασφάλιση του μέλλοντός της.
Εικ. 3.20
Οι καιροί αλλάζουν και το μέλλον της άγριας ζωής γίνεται όλο και πιο
αβέβαιο. Προτού πάρουμε θέση πάνω σε οποιαδήποτε σχετικά θέματα,
πρέπει
όλοι
να
αποκτήσουμε τις αναγκαίες γνώσεις και να κατανοήσουμε σωστά τα γεγονότα. Αν
έχουμε αμφιβολίες, φροντίζουμε να απευθυνθούμε στους αρμόδιους φορείς για να
πάρουμε την σωστή πληροφόρηση. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το συναίσθημα να
μας καθοδηγεί, γιατί αυτό μπορεί να φέρει τ’ αντίθετα αποτελέσματα.
Οι καιροί αλλάζουν...
51