Υπάρχει, για παράδειγμα, μια μερίδα ατόμων που αντιτίθεται στο κυνήγι. Αυτοί,
λανθασμένα βέβαια, υποστηρίζουν πως για την εξάλειψη κάποιων ειδών ευθύνεται
το άθλημα του κυνηγιού. Υποστηρίζουν επίσης πως το κυνήγι δημιουργεί επιπλέον
κινδύνους γι’ αυτά. Στην πραγματικότητα, η αιτία καταστροφής πολλών βιοτόπων
και επομένως της εξαφάνισης ορισμένων ειδών, είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα
γενικότερα.
Εικ. 3.19
Η μητέρα
φύση
μπορεί
να
διατηρεί τα πάντα σε
ισορροπία χωρίς την
ανθρώπινη παρέμβαση.
Από τη στιγμή όμως
που
ο
άνθρωπος
παρεμβαίνει,
η
διατήρηση αυτής της
ισορροπίας επιβάλλει
την επιβολή σωστών
διαχειριστικών μέτρων
Μητέρα Φύση
Άγρια Ζωή
Ανθρώπινες Δραστηριότητες
50