Αρπακτικά πτηνά.
Αρπακτικά πτηνά ονομάζουμε τα είδη της άγριας ζωής που τρέφονται με άλλα είδη
όπως π.χ. πουλιά , ερπετά , έντομα και θηλαστικά. Ο άνθρωπος καταπολεμούσε
παλαιότερα τα αρπακτικά πιστεύοντας ότι προκαλούν σημαντικές ζημιές στα
θηρεύσιμα είδη, αυτό όμως έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού τα αρπακτικά,
που τρέφονται κυρίως με ασθενικά είδη με χαμηλή προσαρμοστικότητα στην άγρια
φύση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του πληθυσμού των άλλων ειδών.
Τα αρπακτικά συμβάλλουν επιπλέον, στη ρύθμιση ορισμένων ειδών που
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αναπαραγωγή των θηρεύσιμων ειδών. Τέτοια
είδη είναι οι νυφίτσες.
Τα αρπακτικά προστατεύονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και από τις Διεθνείς
Συμβάσεις. Πολλά από αυτά, λόγω της ευαισθησίας που επιδεικνύουν σε
παρενοχλήσεις, απειλούνται με αφανισμό. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τη
βιωσιμότητα των αρπακτικών, συγκαταλέγονται και οι χαμηλοί ρυθμοί
αναπαραγωγής, αφού πολλά είδη χρειάζονται 4-5 χρόνια για να φτάσουν σε ηλικία
που να μπορούν να αναπαραχθούν και γεννούν πολύ λίγα αυγά (αρκετές φορές ένα).
Τα αρπακτικά χαρακτηρίζονται από ασύγχρονη εκκόλαψη των αυγών (οι νεοσσοί
δεν εκκολάπτονται ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές), πράγμα
που τα βοηθά να ρυθμίζουν τον πληθυσμό τους σε περιόδους αφθονίας ή έλλειψης
τροφής.
Εικ. 3.15
Παλαιότερα ο άνθρωπος καταπολεμούσε τα αρπακτικά αφού πίστευε ότι
προκαλούσαν σημαντικές ζημιές στα θηρεύσιμα είδη. Η καταπολέμηση αυτή όμως
έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα αφού τα αρπακτικά συμβάλλουν στην ρύθμιση
ορισμένων ειδών που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αναπαραγωγή των
θηρεύσιμων ειδών, όπως για παράδειγμα οι νυφίτσες.
Πρόκειται να
εξοντώσουν τα
αρπακτικά!!!
M.Antoniou
45