Ο «επιπλέον» πληθυσμός μειώνεται από τους εξής παράγοντες:
Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας
Α
= Απεριόριστη αναπαραγωγή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
Περιοριστικοί Παράγοντες.
Β
= Μέση Ετήσια Αναπαραγωγή.
C
= Ετήσιο Αναπαραγωγικό Απόθεμα.
*
Οι κυνηγοί μειώνουν τον ετήσιο «επιπλέον» πληθυσμό ο οποίος,
έτσι κι αλλιώς, θα μειωνόταν.
Η ζωοχωρητικότητα (Carrying Capacity) της γης αυξάνεται την
άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού όταν οι διαθέσιμες ποσότητες
τροφής και κάλυψης αυξάνονται. Αυτός ο υγιής βιότοπος θα γεμίσει
με νεαρά πουλιά και θηράματα. Προς το τέλος του καλοκαιριού,
όταν οι πληθυσμοί των ειδών και οι διαθέσιμες ποσότητες τροφής και
η κάλυψη φτάσουν στο ανώτατο σημείο, μερικά πτηνά θα αρχίσουν να
πεθαίνουν.
Τα διάφορα είδη, γεννούν τα νεογνά τους κατά την άνοιξη, περίοδο με
αφθονία τροφής ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, ο
πληθυσμός τους μειώνεται λόγω έλλειψης τροφής, λόγω της ύπαρξης
παρασίτων, αρπακτικών, και ασθενειών. Το χειμώνα αγγίζει το χαμηλότερο
επίπεδο. Στην αρχή της επόμενης άνοιξης, το μέγεθος του πληθυσμού ενός
είδους είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτό της προηγούμενης άνοιξης.
Με λίγα λόγια, ο πληθυσμός ενός είδους στη διάρκεια του έτους παρουσιάζει
έναν κύκλο αυξομείωσης. Αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΠΕΙΝΑ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ
ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
ΚΥΝΗΓΙ*
Αύξηση Πληθυσμού
43