Εικ.3.14
ΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
M.Antoniou
Όλοι οι οργανισμοί όταν πεθαίνουν αποσυντίθενται και, με τη βοήθεια
μικροοργανισμών που βρίσκονται στο έδαφος, μετατρέπονται σε ανόργανα
συστατικά. Τα συστατικά αυτά τα παίρνουν στη συνέχεια τα φυτά και με τον τρόπο
αυτό ξαναρχίζει ο μηχανισμός της Φωτοσύνθεσης. Οι οργανισμοί που μετέχουν σ’
αυτήν τη διαδικασία ονομάζονται
Αποικοδομητές.
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
1.
Εποχιακές διακυμάνσεις:
Η κύρια περίοδος ανάπτυξης των φυτών στο βόρειο ημισφαίριο είναι η
άνοιξη. Τα φυτοφάγα, και κατά συνέπεια τα σαρκοφάγα, έχουν προσαρμοστεί
στις εποχιακές αυτές μεταβολές της βλάστησης με έναν αντίστοιχο ετήσιο
κύκλο αυξομείωσης του πληθυσμού τους.
Αυτότροφοι ή παραγωγείς (Φυτά)
Πρωτεύοντες Καταναλωτές
(
Φυτοφάγα Ζώα)
Δευτερεύοντες Καταναλωτές
(
Σαρκοφάγα Ζώα)
Τριτεύοντες Καταναλωτές
(
Νεκροφάγα Ζώα)
Ηλιακή Ενέργεια
Μικροοργανισμοί
(
Αποικοδομητες)
42