3
η
κατηγορία:
Τα ζώα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή δε χρειάζονται φρέσκο, τρεχούμενο
νερό αλλά παίρνουν το νερό από την τροφή τους, την υγρασία και κατά το
μεταβολισμό της τροφής ( τσαλαπετεινός, ορτύκι, μπεκάτσα).
Έννοιες, ορισμοί και νόμοι της άγριας ζωής.
Φυτοφάγα ζώα (Herbivores) :
Τα ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με φυτά ή μέρη
φυτών (λαγός).
Σαρκοφάγα ζώα (Carnivores):
Ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με άλλα ζώα
(
λιοντάρι, αετός, γεράκι)
Παμφάγα (Omnivores):
Ζώα που τρέφονται με φυτικά και ζωικά είδη (αλεπού,
ποντίκα )
Νεκροφάγα (Scavengers):
Ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με τα πτώματα άλλων
ζώων (γύπες).
Περιοχή ενδημίας (Home – range):
Περιοχή ενδημίας είναι η γεωγραφική περιοχή την οποίαν ένα είδος χρησιμοποιεί για
να ικανοποιήσει τις καθημερινές του ανάγκες σε τροφή, νερό, κάλυψη, καθώς και τις
ανάγκες για αναπαραγωγή και μεγάλωμα των νεογνών/ νεοσσών του. Ένα ζώο περνά
όλη του τη ζωή σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή και δε μετακινείται σε άλλην.
Το μέγεθος της περιοχής ενδημίας δεν είναι το ίδιο για κάθε είδος και διαφέρει από
εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή και αυτό, ανάλογα με την πυκνότητα του
πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους, τη χωροδιάταξη των απαιτήσεων (τροφή,
νερό, κάλυψη, χώρο) και το είδος της ποιότητας του βιοτόπου.
Ένα καλό παράδειγμα για να αντιληφτούμε την περιοχή ενδημίας ενός είδους είναι η
περίπτωση ενός λαγού που καταδιώκεται από σκύλους ιχνηλάτες. Παρατηρούμε
πολλές φορές, ότι ο λαγός, έπειτα από 1-2 λεπτά καταδίωξης επιστρέφει στην περιοχή
απ’ όπου ξετρύπωσε. Αυτό δε γίνεται επειδή οι σκύλοι είναι τόσο έξυπνοι που
κάνουν τον λαγό να επιστρέψει, αλλά επειδή έπειτα από κάποια απόσταση (1-2
χιλιόμετρα, ίσως και περισσότερο) ο λαγός φτάνει στα όρια της περιοχής του και έτσι
αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω και να κινηθεί σε περιοχή που είναι γνώριμη σε
αυτόν.
Χωροκράτια (Territory):
Χωροκράτια είναι ένα συγκεκριμένο μέρος της περιοχής ενδημίας ή και ολόκληρη η
περιοχή ενδημίας την οποίαν ένα ζώο, ένα ζεύγος ή μια ομάδα ζώων του ίδιου είδους
υπερασπίζονται ενάντια σε άλλα ζώα του ίδιου είδους. Είναι δηλαδή μια περιοχή την
οποία μια ομάδα ζώων κάνει δική της και δεν επιτρέπει σε άλλα ζωά να την
κατοικήσουν.
36