Τα είδη τροφής μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1
η
κατηγορία:
Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται όλα τα είδη τροφής που τα διάφορα είδη της
άγριας ζωής προτιμούν.
Τα είδη τροφής που εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία είναι πλούσια σε θρεπτικά
στοιχεία και έχουν μεγάλο βαθμό πεπτικότητας. Στους βιότοπους όπου υπάρχουν
αυτά τα είδη τροφής, τα ζώα τρέφονται αποκλειστικά με αυτά.
2
η
κατηγορία:
Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται τα είδη τροφής με πολύ χαμηλή θρεπτική αξία
για τα ζώα. Με αυτά τα είδη αναγκάζονται να τραφούν τα ζώα αν σε έναν βιότοπο
δεν υπάρχουν τα είδη τροφής της πρώτης κατηγορίας. Η υγεία των ζώων που
τρέφονται με αυτά τα είδη τροφής δεν είναι σε καλή κατάσταση, τα ζώα έχουν
ελάχιστο ή καθόλου ποσοστό γεννητικότητας και είναι ευάλωτα σε όλες τις μορφές
θνησιμότητας.
3
η
κατηγορία:
Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται όλα τα υπόλοιπα είδη τροφής. Τα είδη αυτά,
δεν έχουν σχεδόν καθόλου θρεπτική αξία για τα ζώα και καθόλου πεπτικότητα. Τα
ζώα που τρέφονται με τροφή αυτής της κατηγορίας είναι όπως και να μην τρέφονται
καθόλου και είναι καταδικασμένα σε θάνατο.
Κάλυψη:
Ο βιότοπος θα πρέπει να διαθέτει ανάλογη δομή και τύπο βλάστησης ώστε τα ζώα να
ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε κάλυψη. Στις πιο κάτω εικόνες βλέπουμε μερικά
είδη κάλυψης:
Εικ.3.7 Εικ.3.8 Εικ.3.9
Εικ.3.7
Η φωλιά ενός αετού βρίσκεται σ’ ένα ψηλό δέντρο όπου τα αβγά και οι
νεοσσοί είναι προστατευμένα από τρωκτικά και άλλα αρπακτικά.
Εικ.3.8
Η κουφάλα ενός δέντρου αποτελεί μια καλή κρυψώνα για ένα θουπί.
Εικ.3.9
Το συγκεκριμένο είδος βλάστησης ενός βιοτόπου προσφέρει πλήρη κάλυψη
σε έναν λαγό.
34