Τροφή:
Για τα ζώα έχει μεγάλη σημασία η εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και
ποιότητας τροφής. Τα ζώα που τρέφονται επαρκώς, βρίσκονται σε καλή, υγιεινή
κατάσταση, έχουν ψηλό ποσοστό γεννητικότητας και μεγαλύτερη αντοχή σε όλες τις
μορφές και τα αίτια θνησιμότητας.
Με την τροφή, τα ζώα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε θρεπτικά στοιχεία και
ενέργεια. Τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που εξασφαλίζουν με την τροφή τους
είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα ανόργανα στοιχεία και οι βιταμίνες.
Η τροφή περιέχει και άλλα συστατικά ουσιώδους σημασίας για τα ζώα, όπως
μακροστοιχεία και μικροστοιχεία, που τα χρειάζονται όμως σε μικρότερη ποσότητα.
Καλοκαίρι Φθινόπωρο
Χειμώνας Άνοιξη
Εικ. 3.6
Οι τροφικές απαιτήσεις δεν είναι οι ίδιες για όλα τα είδη ζώων. Διαφέρουν
ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την εποχή. Στην πιο πάνω εικόνα βλέπουμε τις
διαφορετικές επιλογές τροφής της αλεπούς σε κάθε εποχή.
Τα σαρκοφάγα, αντιμετωπίζουν συνήθως πρόβλημα ποσότητας τροφής και όχι
ποιότητας. Αντιθέτως, τα φυτοφάγα, τρεφόμενα με είδη μικρής θρεπτικής αξίας,
αντιμετωπίζουν κυρίως πρόβλημα ποιότητας τροφής. Για το λόγο αυτό τρέφονται
επιλεκτικά με είδη και μέρη φυτών πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και με μεγάλο
βαθμό πεπτικότητας. Όταν τα είδη αυτά ή τα μέρη τους δεν είναι διαθέσιμα σε
επαρκή ποσότητα, τότε τα ζώα αναγκάζονται να τραφούν με είδη μικρότερης
θρεπτικής αξίας και πεπτικότητας με αποτέλεσμα να υποσιτίζονται. Η έλλειψη
επαρκούς ποσότητας και ποιότητας τροφής δεν επηρεάζει μόνο την επιβίωση των
ζώων ενός είδους αλλά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της
αναπαραγωγής του.
33