που ήταν το 1963 έφτασε τα 125.1 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 1993. Τα πιο πάνω
στοιχεία περιλαμβάνουν μόνο την έκταση που αφορά τις πόλεις, όχι και τα προάστια.
Την ίδια περίοδο, η κατά κεφαλή χρήση γης αυξήθηκε από 230 τετραγωνικά μέτρα σε
σχεδόν 300 τετραγωνικά μέτρα το άτομο. Είναι σίγουρο, ότι αν είχαμε στη διάθεσή
μας στοιχεία για τη μεταγενέστερη περίοδο, μέχρι το 2004 δηλαδή, η κατάσταση θα
ήταν ακόμη πιο ανησυχητική αφού τα
τελευταία δέκα χρόνια η οικοπεδοποίηση
αυξάνεται
με
γρήγορους
ρυθμούς
(
Panayides, 2001).
Ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο
δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω στοιχεία
είναι και η επέκταση των προαστίων με
γοργούς ρυθμούς.
Ενώ προηγουμένως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των πόλεων ζούσε σε
σχετικά περιορισμένο χώρο, μέσα ή κοντά στις πόλεις, σήμερα υπάρχει έντονη η
τάση επέκτασης των πόλεων προς τα προάστια και παρατηρείται ανεξέλεγκτη
οικιστική ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του
εισοδήματος του κύπριου πολίτη, γεγονός που του δίνει την ευχέρεια να αποχτήσει
περισσότερες ανέσεις.
ΠΟΛΗ
Έκταση
(
m
2
)
km
2
Πληθυσμός
m
2
ανά
άτομο
Έκταση
(
m
2
)
km
2
Πληθυσμός
m
2
ανά
άτομο
Λευκωσία
20390000 20.39
95,343 213.9 53180000 53.18
186,400 285.3
Λεμεσός
11460000 11.46
43,561 263.1 34940000 34.94
143,400 243.7
Λάρνακα
3550000 3.55
19,807 179.2 23400000 23.4
64,000 365.6
Πάφος
3160000 3.16
9,079 348.1 13590000 13.59
34,200 397.4
Σύνολο (μέσος όρος) 38560000 38.56
167,790 229.8 125110000 125.11
428,000 292.3
Αλλαγή της μέσης πυκνότητας πληθυσμού (Έτος =)
1960
1970 1980
1990 1999
Άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο Km
2
61.9
66.7 106
117.9 129.7
Πηγές: 1) Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών (Statistical Abstract 1999),
2)
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ( Από αεροφωτογραφίες 1963 και 1993).
Σημείωση: Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν εκτάσεις χωριών ή εκτάσεις που καταλήφθηκαν από την επέκταση των προαστίων.
Άυξηση των εκτάσεων γης που χρησιμοποιήθηκαν λόγω αστικοποίησης 1963 and 1993
Έτος: 1963
Έτος: 1993
Εικ. 14.1: Επέκταση των
προαστίων και καταστροφή
βιοτόπων
.
286