4.
Μην εμπλακείτε σε συζήτηση που επικεντρώνεται στα ζώα
Μια άλλη παγίδα
που ενέχει πολλούς κινδύνους αφορά την κατανάλωση νωπού κρέατος.
Στηριχτείτε στο επιχείρημα ότι η συγκομιδή από το κυνήγι θα οδηγήσει στη
μείωση των απαιτήσεων για ζώα που εκτρέφονται σε φάρμες.
5.
Μη δίνετε λεπτομέρειες για τις κυνηγετικές τεχνικές και τον εξοπλισμό
.
Αποφύγετε να αναλύετε τις
διάφορες τεχνικές κυνηγίου και να αναφέρεστε στον
εξοπλισμό. Μη δίνετε λεπτομέρειες για τον τρόπο τραυματισμού και θανάτωσης
των ζώων.
6.
Μην επαναλαμβάνετε την αρνητική πλευρά μιας δήλωσης
.
Αποφύγετε να
επαναλαμβάνετε συνεχώς τα αρνητικά ως προς το κυνήγι σημεία μιας ερώτησης ή
μιας δήλωσης. Η επανάληψη, κάνει το πρόβλημα ακόμα πιο έντονο
7.
Μην υπερβάλλετε.
Ποτέ μην ψεύδεστε συνειδητά και σκόπιμα, μην
υπερβάλλετε και μη μεγαλοποιείτε γεγονότα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να
υποστηρίξετε μια πράξη ή μια κατάσταση που σχετίζεται με το κυνήγι
χρησιμοποιώντας υπερβολές. Αυτό θα φέρει, κατά πάσα πιθανότητα, το αντίθετο
αποτέλεσμα.
8.
Μην εμπιστεύεστε κανέναν.
Μην εμπιστεύεστε τίποτα και κανέναν. Ποτέ μην
κάνεις κάτι ή μη λες οτιδήποτε που δε θέλεις να δεις την επόμενη μέρα σε
πρωτοσέλιδο.
9.
Μην εντάσσετε το κυνήγι σε κατηγορίες
.
Μην εντάσσετε ποτέ το κυνήγι σε
ειδικές κατηγορίες με σκοπό να εκμεταλλευτείτε την εύνοια κάποιων ομάδων. Οι
χαρακτηρισμοί και τα σλόγκαν όπως «το άθλημα του κυνηγιού», «το κυνήγι για
κρέας» ή «το κυνήγι για έπαθλο», δίνουν στην έννοια του κυνηγιού διαφορετική
διάσταση από αυτήν που στην πραγματικότητα έχει. Το κυνήγι συμπεριλαμβάνει
συνήθως πολλαπλά κίνητρα και οφέλη, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το
οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να διοχετευτεί στο κοινό.
10.
Προβάλετε τα πλεονεκτήματα του κυνηγιού
.
Το κυνήγι είναι η μοναδική
δραστηριότητα που προσφέρει πακέτο ωφελημάτων που περιλαμβάνει φυσική
άσκηση, μοναδικές εμπειρίες από την άγρια φύση και την ύπαιθρο, δυνατότητα
εμπλουτισμού της διατροφής μας με κρέας άγριων θηραμάτων. Επιπλέον,
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας.
11.
Τονίστε τη συνεισφορά σας
.
Συνήθως οι κυνηγοί χαρακτηρίζονται για την
«
ωμότητα» και τη σκληρότητά τους απέναντι στα ζώα. Την ίδια στιγμή, οι
πολέμιοι του κυνηγιού παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως «σωτήρες» των ζώων.
Φροντίστε να αντικρούσετε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό εκθέτοντας τη συνεισφορά
του κυνηγού στη διαχείριση των βιοτόπων και την ευημερία των πληθυσμών της
άγριας ζωής.
274