ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ
ΚΥΝΗΓΙ
……………………………………………………………………………
Απόσπασμα από άρθρο της Donna L. Minnis, Department of Wildlife
and Fisheries, Mississippi State University.
Ελεύθερη απόδοση
Αποφυγή «παγίδων».
Εισαγωγή:
Για να μπορέσει κάποιος να υποστηρίξει το κυνήγι πρέπει, κατά πρώτο
λόγο, να γνωρίζει τι δεν πρέπει να πει και τι δεν πρέπει να κάνει. Στο κείμενο αυτό
παραθέτουμε 12 από τα πιο συνήθη λάθη που γίνονται σε μια δημόσια συζήτηση με
κάποιον πολέμιο του κυνηγιού ή σε μια συνέντευξη με κάποιον δημοσιογράφο.
Οι οποιεσδήποτε παγίδες που μπορεί να ενέχει μια συζήτηση με θέμα το κυνήγι,
δυνατόν να αποφευχθούν εύκολα με την κατάλληλη εξάσκηση. Βασική προϋπόθεση
για την αποφυγή τους, είναι η καλή γνώση των παγίδων αυτών. Με άλλα λόγια, για
να μπορέσει ο συνομιλητής που υποστηρίζει το κυνήγι να επιτύχει το σκοπό του, να
υποστηρίξει δηλαδή σωστά το κυνήγι, πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και
να αναγνωρίζει τις παγίδες και ακολούθως, να τις αποφεύγει.
Παραθέτουμε πιο κάτω έναν κατάλογο με τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται,
απαριθμούμε τα «τι δεν πρέπει» και σας υποδεικνύουμε τον τρόπο να τα
αντιπαρέλθετε. Ο κατάλογος αυτός, στοχεύει στο να βοηθήσει τον υποστηρικτή του
κυνηγιού να εκφράσει σωστά τις απόψεις του, να αντικρούσει οποιαδήποτε
επιχειρήματα περί του αντιθέτου και να πείσει με τον τρόπο και την σωστή τακτική
του.
Οι «παγίδες»:
1.
Μη χάνετε την ψυχραιμία σας
.
Ελέγξετε το πάθος σας. Το μόνο που μπορεί να
επιτύχετε με την έντονη αντιπαράθεση, είναι να οξύνετε περισσότερο το
αντικυνηγετικό αίσθημα. Να θυμάστε, ότι οι αντίπαλοί σας γνωρίζουν καλά πως
εύκολα μπορούν να σας κάνουν να παρασυρθείτε σε λεκτικές ακρότητες και
απρεπείς χειρονομίες.
2.
Μη φτάνετε στα άκρα
Αποφύγετε να εκφράσετε ακραίες απόψεις, απόψεις που
δεν είναι κοντά σε οποιεσδήποτε πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, γιατί η
ανταπόκριση που θα βρείτε θα είναι πολύ μικρή.
3.
Αποφύγετε να εμπλακείτε σε συζήτηση που αφορά τα δικαιώματα των ζώων.
Οι υποστηριχτές των δικαιωμάτων των ζώων έχουν την τάση να χρησιμοποιούν
επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με την κακομεταχείριση των ζώων από τον
άνθρωπο και τη χρήση κάποιων απάνθρωπων μεθόδων κυνηγίου. Μην εμπλακείτε
σε τέτοιου είδους συζήτηση γιατί το θέμα ξεφεύγει από την πραγματική του
διάσταση και μετατίθεται σε άλλα, μη επιθυμητά, επίπεδα,
273