12.
Επικεντρώστε την προσοχή σας στον προσηλυτισμό των αναποφάσιστων
και αδέσμευτων
.
Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι όλοι οι άνθρωποι θα
συμφωνούν πάνω σε κάτι. Το ίδιο και στο κυνήγι, κάποιοι το αποδέχονται και το
υποστηρίζουν, κάποιοι δεν παίρνουν καμιά θέση και κάποιοι το πολεμούν. Μην
προσπαθήσετε να καταναλώσετε την ενέργειά σας στο να μεταπείσετε τους
πολέμιους του κυνηγιού. Αυτό, είναι μάλλον μάταιο. Καλύτερα, κατευθύνετε τις
προσπάθειές σας σε αδέσμευτο ακροατήριο, αυτό θα έχει καλύτερα
αποτελέσματα.
275