Πίνακας Υποθερμίας
Ελαφριάς μορφής
Μέσης μορφής
Βαριάς μορφής
Συμπτώματα
Ρίγος.
Μερική απώλεια
συντονισμού.
Ψυχολογική
απομόνωση και
εκδήλωση
απάθειας.
Σύγχυση, μη
παραδοχή του
προβλήματος.
Μη ελεγχόμενο
ρίγος.
Μη ελεγχόμενη
φωνή ή ομιλία.
Μη
ανταπόκριση.
Μείωση της
πίεσης του
αίματος και
εξασθένηση της
αναπνοής.
Έντονο ρίγος.
Απώλεια
αισθήσεων.
Πρώτες
Βοήθειες
Απομακρύνετε
τον ασθενή από
το κρύο ή/και την
υγρασία.
Αντικαταστήστε
τα βρεγμένα
ρούχα με ζεστά
και στεγνά.
Μεταφέρετε τον
ασθενή σε ζεστό
περιβάλλον.
Δώστε ζεστό
φαγητό ή ρόφημα
μόνο αν το άτομο
είναι σε καλή
κατάσταση.
Αντί να
μετακινήσετε τον
ασθενή, καλύτερα
σκεπάστε τον.
Αντιμετωπίστε τον
ασθενή με πολλή
προσοχή, και
αποφύγετε
αχρείαστες
μετακινήσεις.
Μην επιτρέψετε
στο θύμα να
μετακινηθεί.
Ελέγξετε το θύμα
για πληγές και
κρυοπαγήματα.
Σε περίπτωση που
το θύμα δεν μπορεί
να μεταφερθεί σε
νοσοκομείο για
επαγγελματική
αποκατάσταση:
Μεταδίδομε
θερμότητα στο
κεφάλι, το
σβέρκο και τα
χέρια με τη
χρήση ζεστών
μπουκαλιών ή
κουβερτών ή
άλλου
αντικειμένου.
235