Κώδικας για την ένταση του Ανέμου
Θερμοκρασία που αναγράφεται στο Θερμόμετρο (βαθμοί
Κελσίου)
Υπολογισμένη
ένταση του
ανέμου σε
μίλια / ώρα
10
5
- 1
- 6
- 12
- 17
- 23
- 28
Θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην ένταση του ανέμου (βαθμοί
Κελσίου)
Πολύ ελαφρύς
9
5
- 1
- 6
- 12
- 17
- 23
- 28
5
9
3
- 2
- 8
- 14
- 20
- 26
- 30
10
5
- 2
- 8
- 14
- 22
- 29
- 30
- 41
15
3
- 5
- 13
- 16
- 27
- 37
- 40
- 47
20
0
- 6
- 15
- 17
- 30
- 39
- 44
- 51
25
- 1
- 8
- 17
- 26
- 33
- 40
- 47
30
- 5
- 11
- 18
- 27
- 35
- 42
- 50
35
- 7
- 11
- 19
- 28
- 37
- 43
- 52
40
- 12
- 20
- 29
- 38
- 44
- 53
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
*
(
Για άτομο που είναι
κανονικά ντυμένο)
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ *
(
Άνεμοι με
ένταση
μεγαλύτερη
των 40
μιλίων/ώρα
έχουν λίγο
μεγαλύτερη
επίδραση)
*
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ.
Πίνακας Επιβίωσης στο Νερό
Αν η θερμοκρασία του
νερού είναι …. (σε
βαθμούς Κελσίου).
Λιποθυμία ή αναισθησία
γίνεται σε …
Υπολογισμένος χρόνος
επιβίωσης
1
Κάτω
από 15 λεπτά
Κάτω
από 15 – 45 λεπτά
1 - 5
15 – 30
λεπτά
30 – 90
λεπτά
5 - 10
30 – 60
λεπτά
1 – 3
ώρες
10 - 15
1 – 2
ώρες
1 – 6
ώρες
16 - 21
2 – 7
ώρες
2 – 40
ώρες
21 - 27
3 – 12
ώρες
3 –
Απεριόριστο.
Περισσότερο από 27
Απεριόριστο
236