Σημεία πίεσης.
Αιμορραγία στον κάτω
βραχίονα: Μεγάλη πίεση
στο εσωτερικό του χεριού,
ανάμεσα στον ώμο και τον
αγκώνα.
Αιμορραγία στο βραχίονα:
Σταθερή πίεση πίσω απ’ το
μέσο της κλείδωσης
(
collarbone). Πιέζουμε την
αρτηρία πάνω στο πρώτο
κόκαλο.
Αιμορραγία στο μηρό:
Μεγάλη πίεση στο
βουβώνα (groin) με την
παλάμη, πιέζουμε την
αρτηρία πάνω στη λεκάνη
(
pelvic bone).
Εικόνα. 8.9
Σημεία όπου πρέπει να πιέσουμε
για να σταματήσει μια αιμορραγία
9.
ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ.
Υποθερμία είναι η κατάσταση κατά την οποία το σώμα καταναλώνει θερμότητα
γρηγορότερα απ’ ότι παράγει. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία του σώματος
μειώνεται. Υπάρχουν δύο είδη υποθερμίας: η χρόνια και η οξεία.
Η
χρόνια υποθερμία
είναι μεγάλης διάρκειας και είναι αποτέλεσμα της έκθεσής μας
στον αέρα όταν είμαστε βρεγμένοι και κουρασμένοι. Τα άτομα που παθαίνουν
υποθερμία αποχτούν χρώμα γκρίζο–μπλε και καταλαμβάνονται από ρίγος που
συνήθως προκαλούν οι μυϊκοί σπασμοί ή και η παράλυση των άκρων. Τα
συμπτώματα της υποθερμίας είναι η σύγχυση και η «μεθυσμένη» συμπεριφορά.
Η χρόνια υποθερμία δημιουργεί χημικές αλλαγές στον οργανισμό και για την
αντιμετώπισή της είναι αναγκαία η ιατρική περίθαλψη. Μέχρι να έρθει βοήθεια,
φροντίζουμε ώστε ο ασθενής να έχει άνεση και ζεστασιά.
233