Αντιμετώπιση
Αν ο ασθενής πρόκειται να έχει ιατρική
περίθαλψη στις επόμενες 4 ώρες, χειριζόμαστε
την περίπτωση ως εξής:
1.
Δεν πανικοβάλλουμε το θύμα.
2.
Ακινητοποιούμε το σημείο που έχει
δαγκωθεί.
3.
Μετακινούμε το θύμα, αν αυτό είναι
δυνατόν.
4.
Αν το θύμα πρέπει να περπατήσει, τότε να
το κάνει με αργούς βηματισμούς,
φροντίζοντας να μην κουραστεί.
5.
Δένουμε σφιχτά ένα κομμάτι ρούχο ή μια
γάζα πλάτους 10 εκ. περίπου πάνω από το
δάγκωμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.8,
για να αποτρέψουμε το φλεβικό αίμα το
οποίο εμπεριέχει το δηλητήριο να προχωρήσει
στην καρδιά
.
Εικ.8.8
Εφαρμογή περίσφιξης
. .
6.
Καλούμε ιατρική βοήθεια και ενημερώνουμε
τον γιατρό λεπτομερώς για την κατάσταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη δένετε την επίδεση πολύ σφιχτά για πολλή ώρα , μη χαράσσετε την
πληγή με μαχαίρι και μην επιχειρήσετε να ρουφήξετε το δηλητήριο.
8.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική είτε εσωτερική. Σε περίπτωση που το
αίμα ρέει έξω από το σώμα, τότε είναι εξωτερική, αν το αίμα παραμένει μέσα στις
κοιλότητες του σώματος, τότε είναι εσωτερική. Η μεγάλη απώλεια αίματος μπορεί να
οδηγήσει σε καταπληξία (σοκ) ή σε απώλεια των αισθήσεων και μπορεί να επιφέρει
ακόμα και καρδιακή ανακοπή.
Υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό όμως συμβαίνει σπάνια, που είτε είναι αδύνατο να
πιέσουμε είτε η πίεση που εξασκούμε δε σταματά την αιμορραγία. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, μπορούμε να ελέγξουμε την αιμορραγία ασκώντας πίεση στα σημεία
που περιγράφονται πιο κάτω.
Αντιμετώπιση
1.
Να ελέγξουμε την αιμορραγία.
Πιέζουμε την πληγή με τα δάχτυλα ή την παλάμη ή καλύτερα με ένα καθαρό
ρούχο. Τυλίγουμε το τραύμα με αποστειρωμένο επίδεσμο.
2.
Να εμποδίσουμε την καταπληξία.
Βάζουμε τον ασθενή να ξαπλώσει και στηρίζουμε το τραυματισμένο μέρος.
3.
Καλούμε ασθενοφόρο
232