4.
Καλή φυσική κατάσταση
:
η κούραση και η ανυπομονησία είναι σοβαροί
λόγοι ατυχημάτων. Έχετε υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους σας να
είσαστε σε καλή φυσική κατάσταση κατά την κυνηγετική σας εξόρμηση.
Πρέπει επίσης να φροντίζετε να κυνηγάτε μέσα στα όρια που η φυσική σας
κατάσταση επιτρέπει. Ο ανυπόμονος κυνηγός βλέπει θήραμα εκεί που δεν
υπάρχει με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνος για τους συντρόφους του αφού
δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά το στόχο του.
5.
Μη κατανάλωση αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών
:
η κατανάλωση
αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού
μπορεί να αλλοιώσει τον τρόπο σκέψης και την αντίδρασή σας, την όραση ή
την ακοή σας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε κι εσείς αλλά και οι γύρω σας.
Τα πέντε στάδια του αθλητή κυνηγού
Με το πέρασμα των χρόνων ο κυνηγός αλλάζει. Ανάλογα με την ηλικία του και με τα
χρόνια που κυνηγά, αλλάζουν και οι απόψεις του για το «επιτυχημένο κυνήγι».
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, οι κυνηγοί μπορούν να καταταχτούν στις πιο
κάτω κατηγορίες:
Στάδιο 1
ο
-
Ο κυνηγός που αρέσκεται στους πολλούς πυροβολισμούς
:
Ο κυνηγός
που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία συνδέει την ικανοποίησή του στο κυνήγι με
τη δυνατότητα να πυροβολήσει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Δε νοιάζεται
καθόλου για το αν θα αστοχήσει˙ το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πυροβολήσει
όσο πιο πολλά θηράματα και όσες πιο πολλές φορές μπορεί. Όσο πιο πολλές φορές
τραβήξει τη σκανδάλη τόσο το καλύτερο γι’ αυτόν. Ο κυνηγός που βρίσκεται σε αυτή
την κατηγορία μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους συντρόφους του που κυνηγούν
μαζί του.
Στάδιο 2
ο
Ο κυνηγός που αρέσκεται να χτυπά πάντα το κότα (Quota):
Και σε
αυτήν την κατηγορία ο κυνηγός συνδέει την ικανοποίησή του με τη δυνατότητα να
πυροβολήσει πολλές φορές. Σ’ αυτό το στάδιο, ο κυνηγός μετρά την επιτυχία με βάση
τον αριθμό θηραμάτων που θηρεύει. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο. Μην αφήνετε
το πάθος σας να σας παρασύρει και να σας κάνει να υποτιμάτε τη σοβαρότητα της
δικής σας ασφάλειας και των συντρόφων σας σε κάθε μεμονωμένη στιγμή.
Στάδιο 3
ο
Ο κυνηγός του τροπαίου:
Ο κυνηγός συνδέει την επιτυχία του με την
ικανότητα να θηρεύσει ένα συγκεκριμένο θήραμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη «αξία».
Αυτό το είδος κατηγορίας ισχύει για τους κυνηγούς που θηρεύουν μεγάλα θηράματα
όπως ελάφια κ.λπ. Στην Κύπρο ισχύει για αυτούς που θηρεύουν μόνο λαγό.
Στάδιο 4
ο
Ο μεθοδικός κυνηγός:
Αυτός ο κυνηγός έχει όλον τον σχετικό
εξοπλισμό. Το κυνήγι είναι γι’ αυτόν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή
του, είναι τρόπος ζωής. Γι’ αυτόν, η ικανοποίηση συνδέεται με τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιεί για να θηρεύσει το θήραμα. Ναι μεν η θήρευση είναι σημαντική,
σημαντικότερος όμως είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τη θήρευση και ποτέ η
25