αφού έχουν δημιουργήσει μια εικόνα «ωμού» κυνηγού, «κυνηγού χωρίς
συναίσθημα».
Είναι λοιπόν στο χέρι κάθε ευσυνείδητου κυνηγού να παρουσιάσει την σωστή εικόνα
του κυνηγού, του κυνηγού που δεν πυροβολεί αλόγιστα και είναι ο «Πραγματικός
Οικολόγος».
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Εικ.2.4
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΝΟΜΟ
Οι ευθύνες του κάθε κυνηγού
Ο κυνηγός είναι υπόλογος στον εαυτό του και στους άλλους κυνηγούς. Μερικοί από
τους βασικούς κανόνες για την ασφάλεια του κυνηγού είναι:
1.
Ο καλός κυνηγός πρέπει να φροντίζει να είναι πάντοτε ορατός
:
γι’ αυτό,
όπως άλλωστε το επιβάλλει ο νόμος για ορισμένα είδη κυνηγίου, πρέπει να
φορά, σακάκι ή γιλέκο το οποίο θα καλύπτει το 30 % τουλάχιστον του
σώματός του ή καπελάκι έντονου χρώματος, κατά προτίμηση φωσφορίζον
πορτοκαλί που είναι καλύτερα ορατό το σούρουπο ή την αυγή. Ένα άλλο
πλεονέκτημα που έχει το «κυνηγετικό πορτοκαλί», όπως ονομάζεται, είναι ότι
δεν υπάρχει στη φύση, οπότε το μάτι δεν μπορεί να το συγχύσει με άλλα
χρώματα. Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούσαν παλαιότερα το κόκκινο χρώμα,
πρόσφατες όμως μελέτες κατέδειξαν ότι το κόκκινο όταν εκτίθεται στο φως
της μέρας, φαίνεται καφετί.
Η εφαρμογή αυτού του κανόνα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των
κυνηγετικών ατυχημάτων στο ελάχιστο.
2.
Άριστη γνώση του όπλου
:
o κυνηγός οφείλει να γνωρίζει τα πάντα για το
όπλο του και την ασφαλή χρήση του. Πρέπει πάντα να το διατηρεί καθαρό και
σε καλή κατάσταση γιατί ακόμα και μια μικρή ανωμαλία μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
3.
Επίγνωση των φυσικών δυνατοτήτων
:
ο κυνηγός πρέπει να ξέρει ποιες είναι
οι φυσικές του δυνατότητες και να μην προσπαθεί να τις υπερβεί. Πρέπει να
φορά τον κατάλληλο ρουχισμό και να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει επίσης να έχει πάντα μαζί του ένα
κιβώτιο πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος.
24