ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΑΘΑΡΗ
Εικ. 2.3
Ο σεβασμός στην άγρια ζωή επιβάλλει την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την μη απόρριψη σκουπιδιών και κενών φυσιγγίων.
Ο «σωστός» κυνηγός θα αντιμετωπίσει δραστικά τέτοια φαινόμενα όπως είναι οι
πυροβολισμοί σε πινακίδες ή σήματα τροχαίας, η λαθροθηρία, το κυνήγι του
θηράματος με το αυτοκίνητο και η αλόγιστη και απρόσεχτη χρήση των όπλων. Δε θα
διστάσει μάλιστα να προβεί και σε παρατηρήσεις προς αυτούς που προβαίνουν σε
τέτοιες πράξεις.
Ο ευσυνείδητος κυνηγός, ο κυνηγός με ήθος, καταγγέλλει τους λαθροθήρες και
γενικότερα τους παρανομούντες. Γνωρίζοντας μάλιστα πόσο σημαντική είναι η
υπακοή στους νόμους όπως και η διατήρηση της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος,
είναι πάντα έτοιμος να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης.
Οι ασυνείδητοι κυνηγοί αδιαφορούν για το πώς συμπεριφέρονται στις κυνηγετικές
τους εξορμήσεις, δε νοιάζονται για το τι και πώς πυροβολούν. Με τη συμπεριφορά
τους αυτή, έχουν προκαλέσει μάλιστα προβλήματα στους ευσυνείδητους κυνηγούς
23