3.
Το ένα άτομο κάνει μαλάξεις στο στήθος και το άλλο κάνει τις τεχνητές
αναπνοές.
4.
Σταματήστε για να βεβαιωθείτε ότι το στήθος του ασθενούς ανασηκώνεται,
μην περιμένετε όμως να ξαναπέσει το στήθος για να συνεχίσετε τις μαλάξεις.
Μη διακόπτετε την καρδιοαναπνευστική επαναφορά για να ελέγξετε το σφυγμό,
εκτός και αν υπάρχουν σημάδια επανακυκλοφορίας του αίματος.
Όταν ο σφυγμός επανέλθει ελέγξετε την αναπνοή. Αν αυτή δεν έχει ακόμη επανέλθει,
συνεχίστε τις τεχνητές αναπνοές. Ελέγχετε το σφυγμό κάθε 10 αναπνοές και να είστε
έτοιμοι να ξαναρχίσετε τις μαλάξεις στο στήθος σε περίπτωση που ο σφυγμός
εξαφανισθεί και πάλι. Αν ο ασθενής αρχίσει να αναπνέει από μόνος του, χωρίς
βοήθεια, τοποθετήστε τον σε στάση ανάνηψης. Ελέγχετε την αναπνοή και το σφυγμό
κάθε τρία λεπτά.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
Εικ. 8.5.1
Ξαπλώστε τον ασθενή
ανάσκελα. Βρείτε τα σημεία που
τα πλευρά συναντούν τα
δάχτυλά σας.
Εικ. 8.5.2
Γλιστρήστε το πίσω μέρος
της παλάμης του άλλου χεριού σας
κάτω προς το στέρνο. Σ’ αυτό το
σημείο πρέπει να πιέσετε.
Περιθώριο των πλευρών
228