αισθήσεις του. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ο ασθενής δεν αναπνέει και οι
σφυγμοί του είναι ανύπαρκτοι, καλέστε ασθενοφόρο και αρχίστε τη διαδικασία
επαναφοράς στη ζωή όσο γρηγορότερα μπορείτε, γιατί χωρίς οξυγόνο, ο καρδιακός
μυς και ο εγκέφαλος θα φθαρούν πολύ γρήγορα.
Άλλες αιτίες ανακοπής καρδίας είναι η απώλεια αίματος, η ηλεκτροπληξία, η
ασφυξία, το αναφυλακτικό σοκ, η υπερβολική δόση ναρκωτικών και η υποθερμία.
Καρδιοαναπνευστική επαναφορά
Όταν υπάρχει ένα μόνο άτομο.
1.
Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια (199).
2.
Ανοίξτε την τραχεία του ασθενούς γέρνοντας το κεφάλι του προς τα πίσω και
ανασηκώνοντας το σαγόνι του. Κάντε του δύο τεχνητές αναπνοές.
3.
Βάλτε τα χέρια σας στο στήθος του και πιέστε 15 φορές.
4.
Κάντε και πάλι στον ασθενή δύο τεχνητές αναπνοές.
5.
Πιέστε στο στήθος 15 φορές ακόμη.
6.
Συνεχίστε να κάνετε δύο τεχνητές αναπνοές ανά 15 μαλάξεις μέχρι να φτάσει
ιατρική βοήθεια.
Όταν υπάρχουν δύο άτομα.
1.
Ο ένας πρέπει να καλέσει ιατρική βοήθεια ενώ ο άλλος να αρχίσει τη
διαδικασία καρδιοαναπνευστικής επαναφοράς.
2.
Προχωρήστε όπως πιο πάνω.
Εικ.8.4
Όταν υπάρχουν δύο άτομα, ο ένας κάνει τεχνητή αναπνοή κάθε πέντε
μαλάξεις. Το άτομο που κάνει τις μαλάξεις ξεκουράζεται καθώς ο άλλος
κάνει την τεχνητή αναπνοή.
Τεχνητή αναπνοή
Πέντε μαλάξεις
227