219
Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Διπλού Τραπ
Το άθλημα Διπλό Τραπ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G
(
συνήθως κλειστού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και συνήθως
με σκάγια μεγέθους Νο 7, 71/2, 8 ή και 9.
Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Διπλού Τραπ,
διεξάγεται επί 150 δίσκων (3 γύροι των 50 δίσκων, ένας γύρος για το κάθε σιέμα) σε
μια (1) μέρα και στις κατηγορίες γυναικών και νεανίδων επί 120 δίσκων (3 γύροι των
40
δίσκων, ένας γύρος για το κάθε σιέμα), επίσης σε μια (1) μέρα.
Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο, οι 5 πρώτοι
σκοπευτές τοποθετούνται στους βατήρες 1 μέχρι 5 ενώ ο έκτος σκοπευτής βρίσκεται
σε αναμονή στην έκτη θέση πίσω από τον πρώτο βατήρα, όπως ακριβώς στο άθλημα
Τραπ.
Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται διαδοχικά. Η αρχή γίνεται από τον πρώτο βατήρα.
Ο σκοπευτής πρέπει να βρίσκεται μέσα στο βατήρα και όταν έρθει η σειρά του, με το
όπλο στους ώμους, θα πρέπει να ενεργοποιήσει με τη φωνή του την ηλεκτρονική
φωνητική συσκευή για την απελευθέρωση των διπλών δίσκων. Όταν ο σκοπευτής
τελειώσει τη βολή του από έναν βατήρα θα πρέπει να μετακινηθεί στον επόμενο και
να ετοιμαστεί για την επόμενη βολή. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου
όλοι οι σκοπευτές της ομάδας συμπληρώσουν διαδοχικά 25 Χ 2 βολές (άνδρες/
έφηβοι) ή 20 Χ 2 βολές (γυναίκες/ νεανίδες).
4.
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
Το άθλημα Σπόρτινγκ, είναι το πιο δημοφιλές άθλημα σκοποβολής πήλινων δίσκων
στην Κύπρο και πολύ αγαπητό στους κυνηγούς - σκοπευτές. Διεξάγεται σε πεδίο
βολής που αποτελείται συνήθως από τέσσερις (4) έως πέντε (5) σκοπευτικές μηχανές
διαφόρων τύπων (κανονικών δίσκων, λαγών, midi, battue, teal). Οι μηχανές
τοποθετούνται συνήθως σε λόφο ή σε ανοιχτή περιοχή με δέντρα και βλάστηση, έτσι
ώστε οι συνθήκες να είναι παρόμοιες με αυτές του κυνηγιού. Για τον τρόπο
τοποθέτησης των μηχανών, αποφασίζει πάντα ο διοργανωτής, ο οποίος θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να δημιουργήσει ένα κυνηγετικό πλαίσιο που θα
πλησιάζει σε αυτό του κανονικού κυνηγιού.
Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Σπόρτινγκ
Το άθλημα Σπόρτινγκ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G
(
συνήθως multichoke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 35γρ. και συνήθως με
σκάγια μεγέθους Νo 8,9 ή 71/2.
Ένας κανονικός αγώνας του πρωταθλήματος Κύπρου, διεξάγεται επί 100 δίσκων (4
γύροι ή πεδία βολής των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (50 + 50). Οι διεθνείς αγώνες