218
3.
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ
Το άθλημα του Διπλού Τραπ διεξάγεται σε ένα κανονικό πεδίο βολής Τραπ με τη
χρήση των μηχανών 7,8 και 9 μόνον.
Για την κάθε βολή εκτοξεύονται δύο δίσκοι ταυτόχρονα. Με βάση τους διεθνείς
κανονισμούς, οι δίσκοι εκτοξεύονται σε απόσταση 55μ. Οι γωνίες, το ύψος (που
μετριέται σε απόσταση 10 μέτρων από την καταπακτή) και οι μηχανές που
χρησιμοποιούνται για τους διπλούς δίσκους, καθορίζονται από τους πίνακες Α, Β, και
Γ, γνωστούς ως «σιέματα», όπως δίνονται πιο κάτω:
Σιέμα Α:
Μηχανή 7 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες αριστερά), ύψος 3.0μ.
Μηχανή 8 (γωνία 0 μοίρες, απόκλιση 0.5 δεξιά ή αριστερά), ύψος
3.5
μ.
Σιέμα Β:
Μηχανή 8 (γωνία 0 μοίρες, απόκλιση 0.5 δεξιά ή αριστερά), ύψος
3.5
μ.
Μηχανή 9 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες δεξιά), ύψος 3.0μ.
Σιέμα Γ:
Μηχανή 7 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες αριστερά), ύψος 3.0μ.
Μηχανή 9 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες δεξιά), ύψος 3.0μ.
Οι δίσκοι απελευθερώνονται με φωνητική συσκευή έπειτα από σήμα του σκοπευτή
και με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη τυχαίας κατανομής σε χρόνο από 0 μέχρι 1
δευτερόλεπτα.
Εικ. 7.5
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ