217
των αγώνων για τους άνδρες / έφηβους πιθανόν να διεξαχθεί σε 3 μέρες (50 + 50 +
25)
και για τις γυναίκες / νεανίδες σε 2 μέρες (50 + 25).
Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται συνήθως από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο των
25
δίσκων, ο κάθε σκοπευτής θα πρέπει να ακολουθήσει το πιο κάτω πρόγραμμα
βολών:
Εικ.7.4
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΣΚΗΤ
1
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός).
2
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός).
3
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό
και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός).
4
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό
και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός).
5
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό
και 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός).
6
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον χαμηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός).
7
η
θέση: 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός).
8
η
θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο
Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται από όλους τους σκοπευτές διαδοχικά. Η αρχή
γίνεται από τον πρώτο βατήρα. Ο κάθε σκοπευτής μπαίνει μέσα στο βατήρα με το
όπλο τοποθετημένο στο ύψος της μέσης και όταν είναι έτοιμος, θα πρέπει να δώσει
σήμα στον χειριστή για να ενεργοποιήσει την απελευθέρωση του δίσκου, η οποία
γίνεται με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη τυχαίας κατανομής σε χρόνο από 0 μέχρι 3
δευτερόλεπτα. Ο κάθε σκοπευτής δικαιούται μόνο μια τουφεκιά στον κάθε δίσκο.