216
Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται διαδοχικά. Η αρχή γίνεται από τον πρώτο βατήρα.
Ο σκοπευτής βρίσκεται μέσα στο βατήρα και όταν έρθει η σειρά του, με το όπλο
στους ώμους, θα πρέπει να ενεργοποιήσει με τη φωνή του την ηλεκτρονική
φωνητική συσκευή για την απελευθέρωση του δίσκου. ‘Οταν ο σκοπευτής τελειώσει
τη βολή του από έναν βατήρα θα πρέπει να μετακινηθεί στον επόμενο βατήρα και να
ετοιμαστεί για την επόμενη βολή. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου όλοι
οι σκοπευτές της ομάδας συμπληρώσουν 25 βολές διαδοχικά. Ο κάθε σκοπευτής
δικαιούται 2 τουφεκιές στον κάθε δίσκο.
2.
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ
Το άθλημα Σκητ διεξάγεται με τη χρήση δυο σκοπευτικών μηχανών που είναι
τοποθετημένες σε δυο πυργίσκους -έναν ψηλό από την αριστερή πλευρά και ένα
χαμηλό από τη δεξιά πλευρά- και οκτώ σκοπευτικές θέσεις (βατήρες) μεγέθους 0.9 Χ
0.9
μ.
Οι θέσεις 1 μέχρι 7 είναι τοποθετημένες στις δυο άκριες μιας χορδής μήκους 36.8μ.
πάνω στο τμήμα ενός κύκλου με
ακτίνα 19.2μ. Η απόσταση μεταξύ
των βατήρων είναι 8.13μ. Η θέση
8
βρίσκεται στο κέντρο της χορδής
σε ευθυγράμμιση με τις θέσεις 1
και 7.
Οι
δυο
πυργίσκοι
είναι
τοποθετημένοι ακριβώς πίσω από
τις θέσεις 1 και 7 στην άκρη της
χορδής, η οποία βρίσκεται σε
απόσταση 5.5μ. από το κέντρο του
κύκλου. Η μηχανή που βρίσκεται
στον ψηλό πυργίσκο είναι
τοποθετημένη σε ύψος 3.05μ. από
το επίπεδο των σκοπευτικών
θέσεων ενώ η μηχανή του χαμηλού
πυργίσκου βρίσκεται σε ύψος
1.05
μ.
Εικ. 7.3
Το άθλημα ΣΚΗΤ
Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Σκητ
Το άθλημα Σκητ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G
(
συνήθως ανοικτού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και
συνήθως με σκάγια Νo 9 ή 91/2.
Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Σκητ διεξάγεται επί 125
δίσκων (5 γύροι των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (75 + 50) και στις κατηγορίες
γυναικών και νεανίδων επί 75 δίσκων (3 γύροι των 25 δίσκων) σε μια (1) μέρα. Σε
ειδικές περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, το πρόγραμμα