215
παγίδα. Σε έναν κανονικό γύρο η κατανομή των 25 δίσκων για κάθε σκοπευτή από
την κάθε θέση, θα πρέπει να είναι: 2 δίσκοι από την αριστερή μηχανή (δεξιάς
κατεύθυνσης), 2 δίσκοι από τη δεξιά μηχανή (αριστερής κατεύθυνσης) και ένας
δίσκος από την κεντρική μηχανή (αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης).
Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς, οι δίσκοι εκτοξεύονται σε απόσταση 76 +1μ. Οι
γωνίες των δίσκων της κάθε μηχανής (μέγιστη 45 μοίρες, ελάχιστη 5 μοίρες – δεξιά ή
αριστερά) και το ύψος τους, που μετριέται σε απόσταση 10 μέτρων από την
καταπακτή (ελάχιστο 1.5μ. μέγιστο 3.5μ.), καθορίζονται από 9 πίνακες, γνωστούς ως
«
σιέματα». Τα «σιέματα» επιλέγονται με κλήρωση που γίνεται πριν από την έναρξη
κάθε αγώνα.
Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Τραπ
Το άθλημα Τραπ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G
(
συνήθως κλειστού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και συνήθως
με σκάγια μεγέθους Νo 7 ή 71/2.
Εικ.7.2
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΤΡΑΠ
Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Τραπ, διεξάγεται επί
125
δίσκων (5 γύροι των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (75 + 50) και στις κατηγορίες
γυναικών και νεανίδων επί 75 δίσκων (3 γύροι των 25 δίσκων) σε μια (1) μέρα. Σε
ειδικές περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, το πρόγραμμα
των αγώνων για τους άνδρες / έφηβους δυνατόν να διεξαχθεί σε 3 μέρες (50 + 50 +
25)
και για τις γυναίκες / νεανίδες σε 2 μέρες (50 + 25).
Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο των 25 δίσκων
οι 5 πρώτοι σκοπευτές τοποθετούνται στους βατήρες 1 μέχρι 5 ενώ ο έκτος
σκοπευτής βρίσκεται σε αναμονή στον έκτο βατήρα, πίσω από τον πρώτο βατήρα.