214
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Με τη συνεργασία των σκοπευτικών οργανώσεων μελών της, η Ομοσπονδία, ,
εποπτεύει και διευθύνει την εξάσκηση των πιο κάτω αθλημάτων σκοποβολής, στις
κατηγορίες ανδρών, γυναικών, εφήβων και νεανίδων και διοργανώνει επίσημα
πρωταθλήματα σε ετήσια βάση.
Αθλήματα κινητού στόχου (πήλινων δίσκων)
1.
Τραπ
Ολυμπιακό άθλημα
2.
Σκητ
Ολυμπιακό άθλημα
3.
Διπλό Τραπ
Ολυμπιακό άθλημα
4.
Σπόρτινγκ / ΦΙΤΑΣΚ
Μη Ολυμπιακό άθλημα
5 .
Γιουνιβέρσαλ Τρέντς Μη Ολυμπιακό άθλημα
Αθλήματα Σταθερού στόχου
Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. Ολυμπιακό άθλημα
Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. Ολυμπιακό άθλημα
1.
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΠ
Το
άθλημα
Τραπ,
διεξάγεται σε πεδίο
βολής που αποτελείται
από 5 σκοπευτικές
θέσεις
(
βατήρες)
διαστάσεων 1.0 Χ 1.0μ.
που
είναι
τοποθετημένες,
σε
ευθεία γραμμή, σε
απόσταση 3 έως 3.3 μ.
η μια από την άλλην.
Εικ. 7.1
Το άθλημα ΤΡΑΠ
Πίσω από την πρώτη θέση, σε απόσταση 2 μέτρων, είναι τοποθετημένη μια έκτη
θέση (βατήρας) για τον σκοπευτή που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δίσκοι
απελευθερώνονται από 15 σκοπευτικές μηχανές (5 ομάδες των 3 μηχανών) που είναι
τοποθετημένες σε καταπακτή. Η οροφή της καταπακτής βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο
με τους βατήρες και σε απόσταση 15 μέτρων από αυτούς.
Σε κάθε έναν από τους 5 βατήρες αντιστοιχούν 3 μηχανές, οι οποίες είναι
τοποθετημένες σε απόσταση από 1.00 ως 1.10μ. η μια από την άλλην. Η κεντρική
μηχανή της κάθε ομάδας βρίσκεται σε κάθετη ευθυγράμμιση με το βατήρα. Οι δίσκοι
απελευθερώνονται σε τυχαία κατανομή έπειτα από φωνητικό σήμα του σκοπευτή
μέσω φωνητικής συσκευής, έτσι που ο σκοπευτής δε γνωρίζει ποια από τις τρεις
μηχανές θα ενεργοποιηθεί - εξού και η ονομασία του αθλήματος, Τραπ, που σημαίνει