213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΚΟΠΕΥΣΗ
…………………………………………………………………………………………..
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Το άθλημα της σκοποβολής έχει δώσει στην Κύπρο πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις.
Για να αποκτήσει τις σκοπευτικές ικανότητες που θα τον κάνουν πιο αποτελεσματικό
όσον αφορά τη στόχευση, ο νέος κυνηγός οφείλει να εξασκηθεί επαρκώς στη
σκοποβολή και να εξοικιωθεί με τη χρήση του όπλου. Με τον τρόπο αυτό θα
αποφευχθούν ή θα μειωθούν οι τραυματισμοί των θηραμάτων κατά την κυνηγετική
εξόρμηση.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) ιδρύθηκε το 1983, από τα ιδρυτικά
σωματεία των επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου
και σήμερα απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:
Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας
ΣΚΟΛΕΥ
Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτική Οργάνωση Λεμεσού
ΣΚΟΛΕΜ
Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτική Οργάνωση Αμμοχώστου
ΣΚΟΑΜ
Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτικός Όμιλος Λάρνακας
ΣΚΟΛΑΡ
Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτικός Όμιλος Πάφου
ΣΚΟΠΑΦ
Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτική Οργάνωση Κερύνειας
ΣΚΟΚΕΡ
Τακτικό/ Ιδρυτικό Μέλος
Σκοπευτική Οργάνωση
Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου
ΣΚΟΕΠΑ
Τακτικό Μέλος
Η Ομοσπονδία διοικείται από 18μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν 3
εκπρόσωποι της κάθε επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου,
Λάρνακας και Κερύνειας.
Η ΣΚΟΚ είναι μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και είναι το επίσημο αναγνωρισμένο
αθλητικό όργανο που συντονίζει, διευθύνει, εποπτεύει και προωθεί το άθλημα της
σκοποβολής σταθερού και κινητού στόχου στην Κύπρο. Η Ομοσπονδία επιχορηγείται
από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
Η ΣΚΟΚ υπάγεται και είναι μέλος των πιο κάτω διεθνών αθλητικών σωματείων:
Διεθνής Ομοσπονδία Σκοποβολής
ISSF
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σκοποβολής
ESC
Διεθνής Ομοσπονδία Σπόρτινγκ
FITASC
Κοινοπολιτειακή Ομοσπονδία Σκοποβολής CSF