220
διεξάγονται επί 200 δίσκων σε τέσσερις μέρες συνήθως (50 + 50 + 50 + 50).Οι
σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές.
Εικ. 7.6
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του Αθλήματος Σπόρτινγκ.