5.
Όταν οι άλλοι κυνηγοί νομίζουν ότι ξέρουν ή όταν αγνοούν τους κανόνες
ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε υποχρέωση να τους κάνουμε
παρατήρηση και να τους υποδείξουμε το σωστό. Οι κυνηγοί αυτοί μπορεί να
είναι φίλοι μας, με τη λανθασμένη συμπεριφορά τους όμως είναι επικίνδυνοι
για όλους.
6.
Όταν το όπλο δεν πυροβολήσει με το πάτημα της σκανδάλης.
Προσανατολίζουμε την κάννη προς ασφαλή κατεύθυνση για τουλάχιστον 10
δευτερόλεπτα και μετά ανοίγουμε και αφαιρούμε τα φυσίγγια.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ
Μερικοί κυνηγοί πυροβολούν βεβιασμένα. Αν δε βιάζονταν, θα ήταν πιο εύστοχοι.
Προτού ο κυνηγός πυροβολήσει, πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για το στόχο.
Προτού πυροβολήσουμε πρέπει:
1.
Να αναγνωρίζουμε το στόχο.
2.
Να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για θηρεύσιμο είδος.
3.
Να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, κτήρια ή κατοικίδια ζώα
στη γραμμή πυρός.
Ποτέ δεν πυροβολούμε αν δε δούμε ολόκληρο το ζώο ή το πουλί.
Διατηρούμε τον έλεγχό μας
.
Στο κυνήγι, καθώς είμαστε προσηλωμένοι στην εύρεση
θηράματος, ξαφνιαζόμαστε εύκολα και αντιδρούμε αυθόρμητα ακόμα και σε κάθε
σπάσιμο ή τρίξιμο κλαδιού. Να μην ξεχνάμε ποτέ, ότι πρέπει να διατηρούμε τον
έλεγχό μας και να μην αντιδρούμε πυροβολώντας σε κάθε ήχο που ακούμε και να μην
πυροβολούμε σε ότι γενικά κινείται.
Είναι σημαντικό να:
1.
ξέρουμε πώς μοιάζει το θήραμα στο περιβάλλον του. Γι’ αυτόν το λόγο,
προτού αρχίσει το κυνήγι, καλό είναι να κάνουμε μερικές αναγνωριστικές
εξορμήσεις. Έτσι θα μάθουμε αρκετά, τόσο για την ύπαιθρο όσο και για τις
συνήθειες του θηράματος.
2.
είμαστε σίγουροι πως αυτό που θα πυροβολήσουμε είναι το σωστό ζώο.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο καλός κυνηγός πυροβολεί άμεσα και με ακρίβεια. Ποτέ δεν πυροβολεί προς τη
μεριά του θηράματος χωρίς να έχει ακριβή στόχο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να
χτυπήσει κάτι άλλο. Γνωρίζει τις δυνατότητές του και ξέρει πότε μπορεί να είναι
εύστοχος.
Στόχος του καλού κυνηγού δεν είναι να πληγώσει το θήραμα. Αν αντιμετωπίσει
τέτοιο δίλημμα, προτιμά να το αφήσει να ξεφύγει. Αυτός είναι αυτοέλεγχος. Ο καλός
κυνηγός εξασκείται εντατικά ώστε να είναι σε θέση να πυροβολεί αρκετά καλά και να
σκοτώνει το θήραμα καθαρά και επί τόπου.
209