Ζώνες ασφαλούς κυνηγίου.
Αν κυνηγούμε μαζί με άλλους κυνηγούς φροντίζουμε να συμφωνούμε εκ των
προτέρων για το ποια περιοχή θα καλύπτει ο καθένας. Η περιοχή αυτή ονομάζεται
ζώνη πυρός του σκοπευτή. Ο καθορισμός της περιοχής είναι πολύ σημαντικός κατά
την ομαδική εξόρμηση στο κυνήγι
μικρού θηράματος αφού οι
κυνηγοί κυνηγούν ο ένας κοντά
στον άλλον. Οι πυροβολισμοί σε
λάθος κατεύθυνση μπορεί να
χτυπήσουν άλλους κυνηγούς.
Ας χρησιμοποιήσουμε 3 κυνηγούς
σ’ ένα παράδειγμα ασφαλών
πυροβολισμών.
Στην περίπτωση αυτή κυνηγούν
περδίκια. Ο μεσαίος κυνηγός,
ρίχνει
στα
πουλιά
που
εμφανίζονται στη μέση και πετούν
προς τα εμπρός, ο κυνηγός αριστερά, σε
πουλιά που πετούν αριστερά και ο
κυνηγός δεξιά, σε πουλιά που πετούν δεξιά. Κανένας δεν πυροβολεί σε πουλιά που
πετούν προς τα πίσω δια μέσου της γραμμής πυρός των κυνηγών. Αν ένα πουλί πετά
χαμηλά ανάμεσα σε δύο κυνηγούς, κανένας δεν πρέπει να το πυροβολήσει. .
Ποτέ δε γυρίζουμε το όπλο προς τους άλλους κυνηγούς ακόμη και αν σημαδεύουμε
το θήραμα κατά την προσκόπευση.
Όταν κυνηγούμε, είμαστε συνήθως διασκορπισμένοι σε μεγάλες περιοχές. Πρέπει
όμως να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται οι υπόλοιποι και γι’ αυτό,
φροντίζουμε κατά διαστήματα να τους εντοπίζουμε. Με αυτό τον τρόπο
προστατευόμαστε από τους πυροβολισμούς.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σε μια οικογένεια κυνηγών πρέπει όλοι να γνωρίζουν για το κυνήγι και τους
κανονισμούς του γενικά αλλά και για τη χρήση του όπλου, τη συντήρηση και τους
κινδύνους που κρύβει η απρόσεκτη χρήση του.
Το όπλο πρέπει να φυλάγεται σε θήκη σε ασφαλές μέρος, άδειο και χωριστά από
πυρομαχικά.
Ο κάτοχος άδειας κυνηγίου οφείλει να γνωρίζει τους νόμους και να τους υπακούει.
Στο κυνήγι, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, δεν υπάρχουν διαιτητές για να
επιβλέπουν και να επιβάλλουν την τήρηση των κανονισμών. Διαιτητές και υπεύθυνοι
για την ασφάλεια και την έννομη τάξη στο άθλημα, είμαστε, κατά κάποιον τρόπο,
εμείς. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε για την τήρηση των νόμων και των κανονισμών
και δεν πρέπει να ανεχόμαστε όσους δεν υπακούνε σε αυτούς ή δε σέβονται την
προσωπική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των άλλων.
Εικ.6.23
Ζώνες ασφαλούς κυνηγίου
210