Ανεξάρτητα με ποιον τρόπο γίνεται η μεταφορά, είναι απαραίτητο να τηρούνται
ορισμένοι κανόνες:
1.
Ο μοχλός ασφάλειας είναι στη θέση λειτουργίας.
2.
Το δάχτυλο δεν αγγίζει τη σκανδάλη.
3.
Η κάννη είναι πάντοτε στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση ώστε να
ελέγχουμε το όπλο μας.
4.
Το όπλο είναι άδειο μέχρι τη στιγμή που θα
αρχίσουμε να κυνηγάμε.
Πρώτο παράδειγμα: Τρεις κυνηγοί κινούνται ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο πρώτος
κυνηγός κρατά το όπλο με την κάννη στραμμένη προς τα εμπρός, δεν το κρατά ποτέ
στον ώμο. Ο μεσαίος κυνηγός το κρατά με την κάννη στραμμένη στο πλάι.. Ο
τελευταίος, το κρατά με την κάννη στραμμένη στο πλάι ή προς τα πίσω.
Δεύτερο παράδειγμα: Τρεις κυνηγοί κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας που
βρίσκεται στα αριστερά, κρατά το όπλο με την κάννη στραμμένη προς τα αριστερά ή
προς τα εμπρός. Ο κυνηγός που βρίσκεται στα δεξιά, το κρατά με την κάννη
στραμμένη προς στα δεξιά ή προς τα εμπρός και ο μεσαίος, πάντα προς τα εμπρός.
Είναι σημαντικό όταν χειριζόμαστε ένα όπλο να ελέγχουμε πάντα την κατεύθυνση
της κάννης. Αυτό θα μας βοηθήσει να αποτρέψουμε τυχόν τραυματισμό σε
περίπτωση εκπυρσοκρότησης. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός κανόνας ασφάλειας.
Ποτέ δε σημαδεύουμε κάτι το οποίο δε θέλουμε να χτυπήσουμε.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ
Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στο χειρισμό των όπλων και στο κυνήγι. Σε
μερικές μάλιστα περιπτώσεις πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί :
1.
Όταν, λόγω αρκετής πείρας που δυνατόν να έχουμε, νομίζουμε πως τα
ξέρουμε όλα. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να είμαστε απρόσεκτοι ακόμα κι
αν γνωρίζουμε τον ασφαλή χειρισμό του όπλου μας, . Είναι τα
αντανακλαστικά μας αρκετά γρήγορα για ν’ αποφύγουμε ένα ατύχημα;
2.
Όταν μεταφέρουμε ένα όπλο σε ανώμαλο έδαφος ή μέσα από εμπόδια. Πρέπει
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρισκόμαστε κοντά σε σπίτια ή
οχήματα.
3.
Προς το τέλος της μέρας όταν, λόγω κούρασης ίσως, τα αντανακλαστικά μας
πιθανόν να εξασθενήσουν, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει ο χειρισμός του
όπλου.
4.
Μόλις αντιληφτούμε το θήραμα. Ο ενθουσιασμός μπορεί να μας κάνει να
πυροβολούμε απρόσεκτα. Την ανυπομονησία αυτή δεν μπορούμε να την
προβλέψουμε στην προετοιμασία διότι παρουσιάζεται μόνο κατά τον
εντοπισμό του θηράματος. Γι’ αυτό, μόλις δούμε το θήραμα, διπλασιάζουμε
την προσοχή μας. Αναγνωρίζουμε σωστά το στόχο.
208