207
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ασφαλισμένη μεταφορά του όπλου οι οποίοι
αναφέρονται πιο κάτω. Μ’ αυτούς, το όπλο είναι έτοιμο γι’ άμεση χρήση, αλλά ποτέ
δε είναι στραμμένο προς άλλους κυνηγούς.
Α)
Ο καλύτερος τρόπος είναι η
μεταφορά και με
τα δύο χέρια
.
Δίνει τον καλύτερο έλεγχο της
κάννης. Με το ένα χέρι κρατάμε το λεπτό μέρος
του κοντακιού (λαβή) και με το άλλο κρατάμε το
παρακοντάκιο .
Άλλοι τρόποι είναι:
Β)
Η μεταφορά με τον αγκώνα. Το όπλο είναι
παγιδευμένο στον αγκώνα του κυρίαρχου χεριού.
Η κάννη είναι στραμμένη στο έδαφος. Ο τρόπος
αυτός δε χρησιμοποιείται όταν περπατάμε πίσω
από άλλους.
Γ)
Η μεταφορά με το ένα χέρι. Το όπλο κρέμεται
προς τα κάτω και συγκρατείται από το κοντάκι με
το ένα χέρι . Ο τρόπος αυτός δε χρησιμοποιείται
όταν περπατάμε πίσω από άλλους.
Δ)
Η μεταφορά με τον ώμο. Το όπλο τοποθετείται
πάνω στον ώμο με την κάννη στραμμένη προς τα
πάνω. Το χέρι βρίσκεται στο λεπτό μέρος του
κοντακιού. Ο τρόπος αυτός δε χρησιμοποιείται
όταν περπατάμε μπροστά από άλλους και όταν
περνάμε κάτω από δέντρα και θάμνους.
Ε)
Η μεταφορά του όπλου μπορεί επίσης να γίνει
με
ειδικό κορδόνι μεταφοράς στον ώμο
και με
την κάννη να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
Χρησιμοποιείται για ειδικούς τύπους όπλων όταν
περπατάμε κάτω από δέντρα.
Εικ. 6.22
Τρόποι μεταφοράς του όπλου
Α
Γ
Β
Ε
Δ
M.A