206
Λάκτισμα ή ανάκρουση (Κλώτσημα)
Η ερμηνεία της ανάκρουσης, «κλωτσήματος», του όπλου, δίνεται από τους νόμους
της Φυσικής. Το φαινόμενο αυτό, φαινόμενο της δράσης και της αντίδρασης,
εμφανίζεται κάθε φορά που ένα κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκροτεί, και αυτό, γιατί για
κάθε δράση του όπλου (εκπυρσοκρότηση) υπάρχει και μια ίση και αντίθετη
αντίδραση, (ανάκρουση ή «κλώτσημα»).
Το «κλώτσημα» του όπλου είναι ενοχλητικό, πολλές φορές και οδυνηρό για τον
κυνηγό αφού δυνατόν να προκαλέσει πρόβλημα στον ώμο και το μάγουλό του. Η
ανάκρουση όμως είναι ικανή να καταστρέψει κι αυτήν ακόμα την απόλαυση του
κυνηγιού αφού αποσπά την προσοχή του κυνηγού από την εφαρμογή της
σκοπευτικής τεχνικής και αυξάνει τις πιθανότητες να αναπτύξει ο κυνηγός το
δυσάρεστο σύμπτωμα «flinching».
Την ανάκρουση, «κλώτσημα», δυνατόν να προκαλέσουν:
1.
ο μη ορθός τρόπος επώμισης του όπλου.
2.
το γεγονός ότι το κοντάκι δεν είναι στα μέτρα μας.
3.
η αυξημένη γόμωση των φυσιγγίων, π.χ φυσίγγια magnum.
4.
η μείωση του βάρους του όπλου. Όσο το βάρος του όπλου μειώνεται τόσο
αυξάνεται η ένταση της ανάκρουσης.
5.
το ύψος του κοντακιού. Ένα χαμηλό κοντάκι κάνει την ανάκρουση πιο
αισθητή απ’ ότι ένα άλλο, ψηλό κοντάκι.
6.
η κλίση του κοντακιού. Ένα ίσιο. κοντάκι «κλωτσάει» λιγότερο απ’ ότι
ένα άλλο με υπερβολική παρέκκλιση.
7.
Ο κοντός κώνος προσαρμογής μετά τη θαλάμη και ο στενός αυλός.
Πως επιλύεται το πρόβλημα;
1.
συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να διορθώσετε τυχόν λάθη κατά την επώμιση
και εξασκηθείτε σε αυτήν.
2.
συμβουλευτείτε ένα ειδικό για το κατά πόσο το όπλο είναι στα μέτρα σας.
3.
μειώστε κατά μερικά γραμμάρια τη γόμωση των φυσιγγίων σας. Ένα φυσίγγιο
με 30 γρ. γόμωση δε σκοτώνει λιγότερο από ένα φυσίγγιο με 36γρ. γόμωση.
4.
να θυμάστε ότι οι βαριές γομώσεις «κλωτσούν» περισσότερο σε ένα ελαφρύ
όπλο από ότι σε ένα βαρύτερο όπλο.
5.
να θυμάστε επίσης, ότι είναι πιθανόν ένα όπλο χαμηλού βάρους, να «κλωτσά»
πολύ πιο έντονα απ’ ότι ένα άλλο με το ίδιο βάρος διαφορετικού όμως
κατασκευαστή.
Αν δοκιμάσετε όλες τις πιο πάνω λύσεις και το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται,
τότε η καλύτερη λύση είναι να αλλάξετε το όπλο σας με ένα καινούργιο, το οποίο
έχετε προηγουμένως δοκιμάσει και σας έχει ικανοποιήσει.