205
Για τον αρχάριο σκοπευτή, η μέθοδος της κινητής προσκόπευσης είναι η πιο εύκολη.
Μετακινούμε την κάννη συνεχώς έτσι ώστε να δείχνει στον κινούμενο στόχο.
Ακολουθούμε την τροχιά πτήσης αυξάνοντας συνεχώς την ταχύτητα της κίνησης
μέχρι που η κάννη να ξεπεράσει ελαφρά το στόχο και μετά πυροβολούμε.
Συνεχίζουμε την κίνηση κατά την πυροδότηση και έπειτα απ’ αυτήν.
Η κίνηση ύστερα από τη βολή είναι πολύ σημαντική. Αυτό λέγεται εξακολούθηση.
Βοηθά στην αποτροπή της σκόπευσης πίσω από το στόχο.
Σταθερή προσκόπευση.
Εικ.6.21
Η σταθερή προσκόπευση είναι μέθοδος προσκόπευσης που χρησιμοποιείται επιτυχώς
από πολλούς κυνηγούς. Ο κυνηγός σημαδεύει το στόχο και μετακινεί το όπλο
μπροστά του διατηρώντας το στην ίδια ευθεία με την τροχιά του στόχου και σε
σταθερή απόσταση απ’ αυτόν. Πυροβολεί και συνεχίζει την κίνηση. Όταν η κίνηση
είναι ομαλή, η σκόπευση είναι συνήθως ακριβής. Αν βιαστούμε ή αν δεν ελέγξουμε
σωστά το όπλο, η βολή δε θα χτυπήσει ή δε θα σκοτώσει τελικά το θήραμα. Για να
έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά το χρόνο ανταπόκρισης, την εκτίμηση της
ταχύτητας και της απόστασης του στόχου και την προσκόπευση, απαιτείται μεγάλη
πείρα κι εξάσκηση.
Όταν καταφέρουμε να χτυπήσουμε το θήραμα, πρέπει να το περισυλλέξουμε όσο πιο
γρήγορα μπορούμε γιατί, αν αυτό είναι μόνο πληγωμένο, πιθανόν να ξεφύγει μέσα
στους θάμνους ή την πυκνή βλάστηση. Ο κυνηγετικός σκύλος μάς βοηθά πολύ να
εντοπίσουμε και να περισυλλέξουμε το θήραμα.
M.A
Φανταστικός
στόχος