Προσκόπευση.
Προσκόπευση είναι η σκόπευση μπροστά από τον κινούμενο στόχο και είναι
απαραίτητη για κάθε κινούμενο στόχο. Αν πυροβολούμε κατευθείαν στον κινούμενο
στόχο, μέχρι τη στιγμή που η βολή θα φτάσει το σημείο εκείνο, ο στόχος θα έχει ήδη
περάσει, δε θα βρίσκεται πια εκεί. Με σωστή προσκόπευση ο στόχος και τα σκάγια
συναντούνται στο ίδιο σημείο συγχρόνως. Με την εξάσκηση, η προσκόπευση γίνεται
ασυναίσθητα.
Επιβράδυνση Βολής Μηχανική Ανθρώπινη Ταχύτητα
Επιβράδυνση Επιβράδυνση Στόχου
Εικ.6.19
Προσκόπευση
Κινητή προσκόπευση.
Εικ.6.20
Για τον αρχάριο σκοπευτή, η μέθοδος της κινητής προσκόπευσης είναι η πιο εύκολη.
Μετακινούμε την κάννη συνεχώς έτσι ώστε να δείχνει στον κινούμενο στόχο.
M.A
204