200
Πριν από το κυνήγι, ο υπεύθυνος κυνηγός εξετάζει την όρασή του . Αν χρειάζεται να
φορέσει γυαλιά, χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αυτά βοηθούν
στην όραση, προστατεύουν τα μάτια και διευκολύνουν την ακριβή σκόπευση.
Κυρίαρχο μάτι.
Σε όλους σχεδόν τους σκοπευτές, το ένα μάτι δίνει καλύτερες πληροφορίες από το
άλλο. Το μάτι αυτό ονομάζεται κυρίαρχο
μάτι. Μπορούμε να διαπιστώσουμε πιο
είναι με μια μικρή δοκιμή.
Στεκόμαστε σε απόσταση 10 ποδιών από
ένα μικρό αντικείμενο. Έχουμε ανοιχτά
και τα 2 μάτια. Τεντώνουμε τα χέρια
μπροστά και σχηματίζουμε ένα τρίγωνο,
όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.
Κοιτάζουμε μέσα από αυτό εστιάζοντας
στο αντικείμενο και με τα δύο μάτια.
Μετακινούμε το τρίγωνο προς τα μάτια
μας. Για να συνεχίσουμε να βλέπουμε το
αντικείμενο, το τρίγωνο θα κινηθεί από
μόνο του προς το κυρίαρχο μάτι.
Πριν από την αγορά ενός όπλου και πριν από τη σκόπευση, είναι βασικό να
γνωρίζουμε ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι μας. Αν
είμαστε δεξιόχειρες και το κυρίαρχό μας μάτι είναι
το δεξί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο και αν
είμαστε αριστερόχειρες και το κυρίαρχό μας μάτι
είναι το αριστερό. Όπλα υπάρχουν και για τις δύο
περιπτώσεις. Οι αριστερόχειρες με κυρίαρχο μάτι
το δεξί, μπορούν να χρησιμοποιούν όπλα για
δεξιόχειρες. Οι δεξιόχειρες όμως με κυρίαρχο μάτι
το αριστερό, πιθανόν να χρειάζονται βοήθεια.
Καλό είναι λοιπόν, να συμβουλευτούν έμπειρους
εκπαιδευτές για να τους βοηθήσουν.
Οι στοιχειώδεις κανόνες της σκόπευσης με κυνηγετικό όπλο.
Η σκόπευση με κυνηγετικό όπλο είναι πολύ διαφορετική από τη σκόπευση με
τυφέκιο που ρίχνει μόνο ένα βλήμα ( στρατιωτικό τυφέκιο, αεροβόλο κλπ). Με το
τυφέκιο σκοπεύεις ακριβώς στο στόχο, ενώ με το κυνηγετικό «δείχνεις» το στόχο.
Γι’ αυτό, οι στοιχειώδεις κανόνες της σκόπευσης με κυνηγετικό είναι διαφορετικοί.
Η ακριβής σκόπευση απαιτεί μια γρήγορη σειρά από ενέργειες που εμπλέκουν το
σώμα, το όπλο και τα μάτια. Για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, οι ενέργειες
αυτές πρέπει να γίνουν με ομαλή, συντονισμένη κίνηση.
M.A
Εικ.6.12
Εικ.6.13