199
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Η εκτίμηση της απόστασης ανάμεσα σε εμάς και το στόχο είναι πολύ σημαντικός
παράγοντας ασφάλειας και απαιτεί εξάσκηση. Η εξάσκηση βοηθά να εκτιμούμε
σωστά κατά πόσο ο στόχος μας είναι μέσα στις δυνατότητες του όπλου. Υπάρχουν
αρκετοί τρόποι για να μάθουμε να εκτιμούμε σωστά τις αποστάσεις. Μία από τις
καλύτερες μεθόδους που μπορούμε να εφαρμόσουμε, είναι να εκτιμήσουμε πρώτα
μια απόσταση και μετά να τη μετρήσουμε με βήματα. Με τον τρόπο αυτό θα ξέρουμε
τον συγκεκριμένο αριθμό βημάτων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη απόσταση. Οι
πρόσκοποι π.χ., για να βρίσκουν αποστάσεις, μαθαίνουν να μετρούν τα βήματά τους.
Για παράδειγμα, περπατούμε μερικές φορές μια απόσταση 100 ποδιών (30,5 μέτρων)
μετρώντας τα βήματά μας κάθε φορά. Αν ο αριθμός των βημάτων που κάναμε για να
διανύσουμε αυτή την απόσταση ήταν 50,, αυτό σημαίνει πως ένα βήμα αντιστοιχεί σε
2
πόδια (0,61 μέτρα) περίπου.
Έτσι, πρώτα εκτιμούμε την απόσταση από έναν φράκτη, ένα δέντρο ή ένα χαντάκι
και μετά καλύπτουμε αυτή την απόσταση περπατώντας για να δούμε πόσα βήματα θα
κάνουμε. Σύντομα θα μπορούμε να εκτιμούμε με ακρίβεια οποιανδήποτε απόσταση.
Σημάδι και στοιχειώδης σκόπευση.
Ο ασφαλής και υπεύθυνος χειρισμός του οπλισμού βασίζεται στην καλή γνώση των
βασικών αρχών σκόπευσης. Η επιτυχία στο κυνήγι ή την σκοποβολή βασίζεται στο
σημάδι. Οι στοιχειώδεις κανόνες σκόπευσης διδάσκουν το τι μπορεί να κάνει ένα
όπλο και πώς να το κάνει. Το σημάδι είναι η ικανότητα που αναπτύσσουμε ώστε οι
βολές μας να καταλήγουν εκεί που θέλουμε.
Πώς όμως θα εφαρμόσουμε τις αρχές αυτές για να έχουμε ένα ασφαλές και υπεύθυνο
κυνήγι;
Οτιδήποτε γνωρίζουμε για τον οπλισμό, το κυνήγι, την ασφάλεια και τη σωστή
σκόπευση είναι καλά αποθηκευμένο στο μυαλό μας. Το μυαλό ελέγχει τα μάτια, τα
αυτιά και τα χέρια καλύτερα κι από έναν υπολογιστή. Αυτό λέγεται συντονισμός. Οι
πληροφορίες διοχετεύονται στον εγκέφαλο, υπόκεινται σε επεξεργασία, και
ακολούθως δίνονται οι κατάλληλες εντολές στα διάφορα μέρη. Τι ακριβώς όμως
γίνεται όσον αφορά το κυνήγι;
Όλες οι αισθήσεις εργάζονται ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα ούτως ώστε να
αποφασίσουν κατά πόσο θα πυροβολήσουμε ή όχι. Αν τα δεδομένα που
διοχετεύονται στον εγκέφαλο είναι πραγματικά και σωστά όπως και ο στόχος μας,
τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρουμε θήραμα στο σπίτι. Αν όμως τα δεδομένα με
τα οποία θα τροφοδοτήσουμε τον εγκέφαλο είναι λανθασμένα, ο εγκέφαλος μπορεί
να ξεγελαστεί το ίδιο όπως και ένας υπολογιστής και το αποτέλεσμα να μην είναι το
επιθυμητό.
Αν έχουμε μειωμένη ή ελαττωματική όραση είναι πιθανόν να δυσκολευτούμε στην
αναγνώριση του στόχου ή στο τι υπάρχει πίσω απ’ αυτόν (άλλοι κυνηγοί).