201
Η σωστή στάση
Η σωστή κυνηγετική
στάση μοιάζει μ’ αυτήν
ενός
πυγμάχου
(
βλ.
διπλανό σχήμα). Πόδια
ανοιχτά, ισορροπημένα,
χέρια
και
κορμός
ελεύθερα, να κινούνται
δεξιά και αριστερά του
στόχου. Η στάση αυτή
πρέπει να είναι άνετη και
φυσική για να επιτρέπει
γρήγορη κίνηση προς
κάθε κατεύθυνση.
Εικ.6.14
Η σωστή στάση
Όταν πυροβολούμε, το βάρος μας μετατοπίζεται στο μπροστινό πόδι (αριστερό για
τον δεξιόχειρα, δεξί για τον αριστερόχειρα). Το μπροστινό χέρι κρατά το ποδαράκι
και φυσικά, δείχνει προς την πλευρά του στόχου. Δε σημαδεύουμε με το όπλο –
απλώς δείχνουμε το στόχο.
Επιλογή όπλου.
Καθοριστικά στοιχεία για την επιλογή όπλου για τον δεξιόχειρα ή τον αριστερόχειρα
σκοπευτή, είναι το κυρίαρχο μάτι και το χέρι. Τα όπλα έχουν διάφορα μεγέθη
κοντακιών. Τα κοντάκια, έχουν επίσης διαφορετικές κλίσεις. Τοποθετούμε το κοντάκι
του άδειου όπλου στο εσωτερικό του αγκώνα ώστε το δάχτυλό μας να αγγίξει άνετα
τη σκανδάλη. Ανυψώνουμε το όπλο φέρνοντας το κοντάκι πρώτα στο μάγουλο και
μετά στον ώμο. Τα μάτια μας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα σκοπευτικά και με
το στόχο.
Εικ. 6.15
Τα μέρη του όπλου
2 3 4 5
1
15
16
6
8
9
10
14
11
12
13
7