195
Αν ο θόρυβος ή η ανάκρουση μάς φαίνεται αδύνατη ή ελαττωματική,
ανοίγουμε το όπλο αμέσως κι ελέγχουμε την κάννη για ακαθαρσίες.
Προσοχή! Αν τοποθετήσουμε στην κάννη μικρότερο φυσίγγιο από αυτό που
προβλέπεται, αυτό δυνατόν να παγιδευτεί στην κάννη και όταν μετά
χρησιμοποιήσουμε κανονικό φυσίγγιο η κάννη μπορεί να σκάσει. Γι’ αυτό και
πρέπει να ελέγχουμε κάθε φυσίγγιο που χρησιμοποιούμε.
Ποτέ δεν προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις κάννες του όπλου μας,
πυροβολώντας.
9.
Κάνουμε σέρβις τακτικά στο όπλο και δεν το μετατρέπουμε.
Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να λειτουργεί με βάση τις
προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή
μετατροπές του όπλου μετά την κατασκευή, το κάνουν επικίνδυνο και
καθιστούν άκυρες τις εγγυήσεις των εργοστασίων. Με βάση τη νομοθεσία, οι
οποιεσδήποτε μετατροπές συνιστούν παρανομία. Με το να επεμβαίνουμε στη
σκανδάλη, στο μοχλό ασφαλείας ή σε άλλο μηχανισμό ή με το να αφήνουμε
ανειδίκευτα άτομα να διορθώνουν ή να μετατρέπουν το όπλο μας,
διακινδυνεύουμε την ασφάλειά μας και την ασφάλεια των άλλων. Το μόνο
που συνήθως επιτυγχάνουμε είναι να το καταστρέψουμε. Το όπλο πρέπει να
ελέγχεται τακτικά από οπλουργό, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και
επιδόσεων.
Το όπλο είναι μηχανισμός ο οποίος δεν αντέχει αιώνια και φθείρεται. Ο
τακτικός έλεγχος και το σέρβις είναι απαραίτητα.
10.
Γνωρίζουμε τα μηχανικά μέρη και τα άλλα χαρακτηριστικά του όπλου
μας.
Τα όπλα δεν είναι όλα τα ίδια. Η μέθοδος χειρισμού κάθε όπλου διαφέρει
ανάλογα με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του. Προτού χρησιμοποιήσουμε το
όπλο μας, πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τον τύπο του, τους κανόνες γέμισης,
αδειάσματος, μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού του.
Το να έχει κάποιος στην κατοχή του ένα όπλο, είναι ευθύνη. Πρέπει να
γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, πώς να το χειριζόμαστε και πώς να το
αποθηκεύουμε με ασφάλεια. Δε χρησιμοποιούμε ποτέ ένα όπλο αν δεν
έχουμε άριστη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του και της ασφαλούς
χρήσης του.