196
11.
Αποφύγετε τους πυροβολισμούς σε σκληρές επιφάνειες
Αποφύγετε να πυροβολείτε σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρες, βράχους,
κορμούς δέντρων, μεταλλικές πινακίδες, ακόμα και στην επιφάνεια του
νερού. Ο κίνδυνος εξοστρακισμού των σφαιριδίων είναι μεγάλος, η
κατεύθυνση τους άγνωστη και οι συνέπειες για εσάς και τους γύρω σας
απρόβλεπτες.
Εικ. 6.10
Αποφεύγουμε να πυροβολούμε πάνω σε σκληρές επιφάνειες, ή
πάνω στην επιφάνεια του νερού γιατί υπάρχει περίπτωση εξοστρακισμού των
σφαιριδίων.
12.
Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ή φαρμακευτικών ουσιών
πριν ή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
Η κατανάλωση αλκοολούχων ή ναρκωτικών ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια
του κυνηγιού δυνατόν να αλλοιώσει τον τρόπο σκέψης και αντίδρασής σας,
την όραση ή την ακοή σας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε εσείς και οι γύρω
σας. Αν είστε άρρωστος ή παίρνετε φάρμακα τα οποία μπορεί να
προκαλέσουν υπνηλία ή κούραση, είναι προτιμότερο να ΜΗΝ πάτε κυνήγι.
«
Το αλκοόλ, τα φάρμακα και τα όπλα δε συνδυάζονται».
Κύριες αιτίες ατυχημάτων.
Σε σχέση με άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα ατυχήματα στο κυνήγι
δεν είναι τόσο συχνά. Μπορούμε να κατατάξουμε τα ατυχήματα που δυνατόν να
συμβούν στο κυνήγι με βάση τις αιτίες που τα προκάλεσαν, σε τρεις κύριες
κατηγορίες:
1)
ατυχήματα που συνέβησαν λόγω
παράβασης των κανονισμών
ασφαλείας
(
γεμάτα όπλα μέσα σε οχήματα),
2)
ατυχήματα που συνέβησαν λόγω της λανθασμένης
κρίσης του κυνηγού
(
λανθασμένη αναγνώριση του στόχου ή του περιβάλλοντος)
3)
ατυχήματα που συνέβησαν λόγω
αδεξιότητας ή απειρίας
(
πτώσεις, γέμιση
M.A